Menu

Prounciation Lesson Archive

สอนออกเสียง b และ p ฝึกออกเสียงให้คล้ายฝรั่ง 1 | Pronunciation Lesson

ในบทเรียนนี้ เรามาฝึกออกเสียง b กับ p กันนะครับ ถ้าเป็นพยัญชนะต้นก็ออกเสียงตามธรรมดา แต่ถ้าเป็นตัวสะกดจะมีความแตกต่างกันนิดนึง ลองไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับ