Tag: Useful Expressions

ทักทายไม่เป็นทางการ – สำนวน วลี ประโยคสนทนาพื้นฐาน Useful Expressions

วลี ประโยคที่ควรเรียนรู้ประจำวันนี้ว่าด้วยเรื่อง “การทักทายแบบกันเอง” คำเหล่านี้เป็นคำทักทายที่มักใช้กับคนที่เรารู้จักมักคุ้นนะครับ Hello เป็นคำสุภาพ สามารถใช้ได้กับบุคคลทั่วๆไป Hi ใช้กับคนที่เรามักคุ้น เพื่อน เพื่อนร่วมงาน วงศาคณาญาติ คุณครู Hey ใช้กับเพื่อนๆ Hello, teacher. เฮ็ลโล ที๊ชเชอะ สวัสดีครับ คุณครู  Hi, Tom. ฮ๊าย ทอม หวัดดี ทอม Hey, Jane. เฮ้ …