Menu

to pull someone’s leg ล้อเล่น – สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้

pull_someone_leg
สำนวนภาษาอังกฤษประจำวันนี้ ขอเสนอสำนวนที่ว่า “to pull someone’s leg – ดึงขาบางคน”

ดึงขาแล้วเป็นไง ดึงแล้วก็ล้มสิ แล้วคนล้มก็กลายเป็นตัวตลกไป

ความหมายของสำนวนนี้คือ อำเล่น หรือพูดอยอกเล่นในเรื่องไม่จริง

ถ้าใครมาพูดอะไรให้เราฟังแล้วเราคิดว่าเป็นเรื่องไม่จริง เราสามารถโต้ตอบได้เลยว่า

Stop pulling my leg!
สต็อพ พุ๊ลลิง มายเลก
อยุดอำฉันเลยนะ

หรือเพือนที่ตกงานถังแตก มาเม้าท์ว่าจะออกเก่งคันใหม่ ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่มีตังค์หรอก จะมาหลอกฉันเล่นก็พูดสวนเลยว่า

Are you pulling my leg? You can’t afford it.
อา ยู พุ๊ลลิง มาย เลก ยู แค๊นท อะฟ๊อด อิท
เธอกำลังตอแหลฉันใช่ไหม เธอไม่มีปัญญาซื้อมันหรอก

หรือถ้าเรารู้ว่าเพื่อนพูดตอแหลกับใคร ก็ให้ใช้ประโยคประมาณนี้

You told Jane that she was so beautiful. You was just pulling her leg, right.
ยู โทลดึ เจน แด็ท ชี เวิส โซ บิ๊วทิฟุล ยู เวิส จัสทึ พุ๊ลลิง เฮอ เลก ไรทึ
นายบอกเจนว่าหล่อนสวยมาก นายแค่ล้อเธอเล่น ใช่ไหม


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *