Menu

Who is your favourite star? ดาราคนโปรดของคุณคือใคร

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน Who is your favourite star?

บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเกี่ยวกับดาราคนโปรด  ว่าดาราในดวงใจของเรานั้นคือใคร คำว่า ดารา หมายถึง นักแสดง นัก ร้อง นักกีฬาครับ ไม่ได้หมายถึงน้องร้อง นักแสดงเท่านั้น

who is your favorite star

A: Who is your favourite star?
ฮู อิส ยัว เฟ็ฝเวอะริท สตา
ดารา ที่ชื่นชอบ ของคุณ คือ ใคร (ดาราคนโปรดของคุณคือใคร)

 

B: I like Brad Pitt. And you?
ไอ ไลค แบรด พิท แอนด ยู๊
ฉัน ชอบ แบรด พิตต์ แล้ว คุณล่ะ

 

A: My favourite is David Beckham.
มาย เฟ็ฝเวอะริท อิส เด๊วิด เบ็คแฮม
คนที่โปรดปราน ของฉัน คือ เดวิด เบ็คแฮม

 

เกร็ดภาษาน่ารู้

คำว่า Favorite แปลว่า คน สัตว์ หรือสิ่งของที่เราโปรดปราน

แต่ถ้าเป็นคำขยาย จะแปลว่า ที่โปรดปราน หรือที่ชื่นชอบ ซึ่งต้องมีคำนามตามหลัง เช่น

favorite food, favorite animal เป็นต้น

คำศัพท์

whoฮูใคร
isอิสเป็น อยู่ คือ
yourยัวยัว
favouriteเฟ็ฝเวอะริทที่ชื่นชอบ
starสตา ดารา
Iไอ ฉัน
likeไลค ชอบ
andแอน และ, แล้ว
youยู คุณ
myมาย ของฉัน

 


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *