กระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานในกระทรวง Ministry of Agriculture and Cooperatives

0
173

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry of Agriculture and Cooperatives) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

 กระทรวงเกษตรภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Agricultural Extension – กรมส่งเสริมการเกษตร
Department of Agriculture – กรมวิชาการเกษตร
Department of Cooperative Auditing – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Department of Fisheries – กรมประมง
Department of Livestock Development – กรมปศุสัตว์
Department of Royal Rain and Agricultural Aviation – กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Office of Agricultural Economics – สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary – สำนักงานปลัดกระทรวง
The Agricultural Land Reform Office – สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษ
The Cooperative Promotion Department – กรมส่งเสริมสหกรณ์
The Land Development Department – กรมพัฒนาที่ดิน
The National Agricultural and Food Products Standards Office – สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
The Queen Sirikit Department of Sericulture – กรมหม่อนไหม
The Rice Department – กรมการข้าว
The Royal Irrigation Department – กรมชลประทาน
The Marketing Organization for Farmers – องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)
Fish Marketing Organization – องค์การสะพานปลา
Institute of High-Land Research and Development – สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
Office of the Agricultural Museum in Honor of His Majesty the King – สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand – องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
The Rubber Authority of Thailand (RAT) – การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
The Agricultural Research Development Office – สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here