กระทรวงการต่างประเทศภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานในกระทรวง (Ministry of Foreign Affairs)

0
370

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

กระทรวงการต่างประเทศ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

Department of American and South Pacific Affairs – กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
Department of ASEAN Affairs – กรมอาเซียน
Department of Consular Affairs – กรมการกงสุล
Department of East Asian Affairs – กรมเอเชียตะวันออก
Department of European Affairs – กรมยุโรป
Department of Information – กรมสารนิเทศ
Department of International Economic Affairs – กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Department of International Organization – กรมองค์การระหว่างประเทศ
Department of Protocol – กรมพิธีการทูต
Department of South Asian, Middle East and African Affairs – กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
Department of Treaties and Legal Affairs – กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary  -สำนักงานปลัดกระทรวง
Thailand International Cooperation Agency (TICA) – สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (เดิมคือ กรมวิเทศสหการ – Department of Technical and Economic Cooperation)

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ