skip to Main Content

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานต่างๆ (Ministry of Tourism and Sports)

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sports) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

กระทรวงการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Department of Physical Education (DPE) – กรมพลศึกษา
The Sports Authority of Thailand (SAT) – การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
Institute of Physical Education – สถาบันการพลศึกษา
Office of the Permanent Secretary – สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Tourism (DOT) – กรมการท่องเที่ยว
The Tourism Authority of Thailand (TAT) – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
line-england

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *