กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานต่างๆ (Ministry of Tourism and Sports)

0
348

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sports) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

กระทรวงการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Department of Physical Education (DPE) – กรมพลศึกษา
The Sports Authority of Thailand (SAT) – การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
Institute of Physical Education – สถาบันการพลศึกษา
Office of the Permanent Secretary – สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Tourism (DOT) – กรมการท่องเที่ยว
The Tourism Authority of Thailand (TAT) – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ