กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานต่างๆ (Ministry of Digital Economy and Society)

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Tourism and Sports) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

กระทรวงเศรษฐกิจภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) (ETDA) – สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary -สำนักงานปลัดกระทรวง
Thailand Post Company – บริษัท ไปรษณีย์ไทย (รัฐวิสาหกิจ)
The Communications Authority of Thailand – การสื่อสารแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)
The Meteorological Department – กรมอุตุนิยมวิทยา
The National Statistical Office – สำนักงานสถิติแห่งชาติ
TOT Corporation Public Company Limited (TOT) – บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (รัฐวิสาหกิจ)
Office of the National Digital Economy and Society Commission – สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Digital Economy Promotion Agency (DEPA) – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

 

 

a

Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) (ETDA) – สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary -สำนักงานปลัดกระทรวง
Thailand Post Company – บริษัท ไปรษณีย์ไทย (รัฐวิสาหกิจ)
The Communications Authority of Thailand – การสื่อสารแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)
The Meteorological Department – กรมอุตุนิยมวิทยา
The National Statistical Office – สำนักงานสถิติแห่งชาติ
TOT Corporation Public Company Limited (TOT) – บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (รัฐวิสาหกิจ)
Office of the National Digital Economy and Society Commission – สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Digital Economy Promotion Agency (DEPA) – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *