กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานต่างๆ (Ministry of Natural Resources and Environment)

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

กระทรวงธรรมชาติภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Department of Environmental Quality Promotion – กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Department of Groundwater Resources – กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Department of Marine and Coastal Resources – กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Department of Mineral Resources – กรมทรัพยากรธรณี
Department of National Parks, Wildlife and Plant Life – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Department of Water Resources – กรมทรัพยากรน้ำ
Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary -สำนักงานปลัดกระทรวง
Pollution Control Department – กรมควบคุมมลพิษ
Royal Forest Department – กรมป่าไม้
The National Resources and Environment Policy and Planning Office – สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐวิสาหกิจ
Forest Industry Organization (FIO) – องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)
The Botanical Garden Organization (BGO) – องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.)
The Wastewater Management Authority (WMA) – องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)
The Zoological Park Organization (ZPO) – องค์การสวนสัตว์ (อสส.)
องค์กรมหาชน
Biodiversity-Based Economy Development Office (BEDO) (Public Organization) – สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) (องค์การมหาชน)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) (Public Organization) – องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

 

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 4

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *