กระทรวงยุติธรรมภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานในกระทรวง (Ministry of Justice)

0
263

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

กระทรวงยุติธรรมภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม

Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Department of Corrections – กรมราชทัณฑ์
Department of Special Investigation (DSI) – กรมสอบสวนคดีพิเศษ
Department of Juvenile Observation and Protection (DJOP) – กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Central Institute of Forensic Science (CIFS) – สถาบันนีติวิทยาศาสตร์
Office of the Narcotics Control Board – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
Anti-Money Laundering Office (AMLO) – สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
Office of the Permanent Secretary –สำนักงานปลัดกระทรวง
Department of Probation – กรมคุมประพฤติ
Rights and Liberties Protection Department (RLPD) – กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Legal Execution Department – กรมบังคับคดี
Office of Justice Affairs (OJA) – สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.)
Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ