การสอนภาษาอังกฤษ รวมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เกม เพลง สื่อการสอน

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

การสอน ภาษาอังกฤษ คือ..

การสอนภาษาอังกฤษก็เหมือนกับภาษาอื่นๆนั่นแหละ เป็นการสอนให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ฟังดูน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ถ้าสอนตามตำรา ถึงเวลาก็ให้นักเรียนเปิดหนังสือ ฝึกอ่าน ทำแบบฝึกหัด ตรวจงาน แล้วก็จบชั่วโมง

แต่จริงๆแล้ว การสอนภาษาอังกฤษ ก็มีวิธีการสอน เหมือนกับวิชาอื่นๆนั่นแหละครับ เขาเลยเรียกการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ดูเท่ห์ๆว่า “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ” หรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือ วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียน ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้สนุกนั่นเอง

การสอนภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้นก็แตกต่างกันอีก การสอนภาษาอังกฤษอนุบาลหรือสำหรับเด็กๆ ก็จะเน้นการเรียนการสอนในเรื่องของการฟังและพูดเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้คำศัพท์ง่ายๆ และประโยคสั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนจดจำได้ง่าย และเทคนิคการสอนก็จะเป็นการเน้นไปที่เพลง กับเกมเป็นส่วนใหญ่

การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ก็ยังคงเป็นการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้คำศัพท์ง่ายๆ ประโยคสั้นๆ โดยใช้เพลง เกม และบทสนทนาสั้นๆ  แต่จะใช้คำศัพท์และประโยคที่ยากขึ้นมา และอาจจะเริ่มสอนไวยากรณ์ในระดับพื้นฐานง่ายๆ

ส่วนในระดับการสอนในระดับมัธยมขึ้นไป จะเริ่มสอนหลักภาษาหรือไวยากรณ์ เพื่อให้สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษได้ เขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษา  พร้อมนี้ก็จะเสริมด้วย”เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆในสถานการณ์ต่างๆได้

จะเห็นได้ว่าการสอนภาษาอังกฤษก็คล้ายกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เริ่มจากเรื่องง่ายๆ ไปหายาก แต่เท่าที่พบเจอปรากฎว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไม่บรรลุผล ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร สื่อสารได้ไม่ดีพอกับผลที่คาดหวังที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา

ดังนี้แล้ว เพจนี้ขอรวบรวม กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอนภาษาต่างๆ เพื่อให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมในห้องเรียนของตนเองนะครับ

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Focusing การโฟกัสนักเรียน

advertisement

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ
     

Comments

Comments

About The Author

Leave A Comment?