การสอนภาษาอังกฤษ Getting to know each other

กิจกรรม Getting to know each other ทำความรู้จักกัน มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำความรู้จักกันเป็นเบื้องต้น

Education Students People Knowledge Concept

Getting to know each other

Objective:

To provide you an opportunity to familiarize with other fellows and share your background experience.

Procedure:

Activity 1.1

  1. Make two circles, an inside circle and outside circle.
  2. In both circles get a partner and face each other.
  3. You have one minute to introduce yourself and share your experience.

Ask the students if they have any questions while doing the activity.

  1. After one minute, the people  in the outside circle move to the right  and pair with one person and the person in the inside circle stand still.
  2. Do the same as you do with the first pair and continue to do the same thing for five minutes.

 

Activity 1.2

  1. Stand in line, according to the date of birth. (starting from the oldest one)
  2. The first one in row  introduces oneself and makes a symbol to help others  remember. ( The teacher will show an example)
  3. The second student introduces oneself but before doing that he/ she has to make a symbol and say the introduction of the first student . Continue doing this until the last one introduces him/herself.

Activity 1.3    

  1. The teacher  show  statements about him/herself. One of those is false. Students choose which ones are true and which one is false. Give the reasons for the answers.

อ้างอิง : เอกสารอบรมเครือข่าย ERIC

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *