Menu

การเล่านิทานภาษาอังกฤษ The Three Little Pigs

วีดีโอนี้เหมาะที่จะนำเอาเนื้อหาไปใช้นะครับ เพราะเวลาในการเล่าค่อนข้างเหมาะกับการแข่งขันในงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ส่วนสำเนียงในการเล่าคงเอาไปใช้ไม่ได้นะครับ เพราะคนเล่าไม่ใช่ Native Speaker หรือใครจะเอาำสำเนียงนี้ก็คงดูเด่นเลยทีเีดียวเลยแหละ

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *