skip to Main Content

การใช้คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ Possessive Adjective

Possessive Adjective คือ อะไร

คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆ ทั้งหลายแหล่เป็นของใคร เช่น แมวของฉัน รถของคุณ ปากกาของเขา แก้วของหล่อน เป็นต้น

มีนักเรียนบางคนที่แปลจากไทยเป็นอังกฤษแบบตรงตัวเลย ซึ่งฝรั่งอ่านแล้วคงไม่เข้าใจสิ่งที่เราเขียนแน่นอน เช่น

เขา รัก พ่อ เขา = He likes father him.

แมว อยู่ ใน ห้อง ฉัน = A cat is in room me.

ดูๆแล้วน่า่จะถูก แต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่ เราต้องใช้คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของให้ถูกต้อง ดังตารางด้านล่าง

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
my มาย ของฉัน
your ยัว ของคุณ
his ฮิส ของเขา
her เฮอ ของหล่อน
its อิทส ของมัน
our เอาเวอะ ของพวกเรา
their แด ของพวกเขา

 

เมื่อเป็นดังนี้แล้ว ตัวอย่างที่ผิดด้านบนก็จะต้องแก้ไขเป็น

He likes his father. และ A cat is in my room. จึงจะถูกต้อง

ตำแหน่งของคำคุณศัพท์อยู่ตรงไหนในประโยค?

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ + คำนาม

คำตอบคืออยู่หน้าคำนาม และต้อมีคำนามต่อท้ายเสมอ ซึ่งต่างจากภาษาไทยที่ต่อท้ายคำนาม

แต่ก่อนเคยสงสัยว่า my cat กับ my cats  ถูกทั้งคู่หรือเปล่า ตรงนี้ขอตอบว่าถูกทั้งคู่ อยู่ที่ว่ามีอยู่อันเดียว หรือหลายอัน (เปลี่ยน my เป็นอย่างอื่นก็เช่นกัน)

ตัวอย่างการนำไปใช้

This is my pen. นี่ คือ ปากกา ของฉัน

Do you like my hat? คุณ ชอบ หมวก ของฉัน ไหม

I like your house.  ฉัน ชอบ บ้าน  ของคุณ

Where is your dog? สุนัข ของคุณ อยู่ ไหน

His sister is over there. พี่สาว ของเขา อยู่ ที่นั่น

Which one is his book? อันไหน คือ หนังสือ ของเขา

Her big dog is sleeping but her small dog is playing.
หมา ตัวใหญ่ ของหล่อน กำลังนอนหลับ แต่ หมา ตัวเล็ก ของหล่อน กำลังเล่น

This chair is big but its legs are small. เก้าอี้ ตัวนี้ ใหญ่ แต่ ขา ของมัน เล็ก

This is our house and those are our bikes.
นี่ คือ บ้าน ของพวกเรา และ เหล่าโน้น คือ จักรยาน ของพวกเรา

Their car is cheap but their van is very expensive.
รถยนต์ ของพวกเขา ราคาถูก แต่ รถตู้ ของพวกเขา ราคาแพง มาก

ยกตัวอย่างมาให้ดูทุกตัวแล้ว ทีนี้คงเข้าใจนะครับว่านำไปใช้อย่างไร สังเกตเห็นว่า หลัง possessive adjective ต้องมีคำนามตามหลังด้วยทุกครั้ง อย่าลืม

advertisement

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *