การใช้ a lot of, lots of นำหน้านามนับได้ นับไม่ได้ ใช้ด้วยกันได้เลย

A lot of กับ lots of สองคำนี้สามารถใช้นำหน้าทั้งคำนามที่นับไม่ได้ และคำนามนับได้ในรูปพหูพจน์ก็ได้เช่นกัน ซึ่งไม่เหมือนกัน Much และ Many ที่แยกใช้ต่างกัน แต่ว่ามันจะมีความหมายหรือคำแปลว่าอย่างไรนั้น มาดูกันเลยครับ

การใช้ a lot of

การใช้ a lot of, lots of

  •  a lot of อ่านว่า อะ ล็อท ออฟ
  • lots of อ่านว่า ล็อทซ ออฟ อ่านเร็วๆจะออกเสียงเป็น ล็อท ซอฟ

สองคำนี้ แปลว่า มาก นำหน้าได้ทั้ง “นามนับได้ และนับไม่ได้” อย่างที่เกริ่นนำไปแล้ว

  • ถ้าน้ำหน้านามนับไม่ได้ หมายถึง ปริมาณมาก
  • ถ้านำหน้านามนับได้ หมายถึง จำนวนมาก

There is a lot of water in The Sirindhorn Dam.
แด อิส อะ ล็อท ออฟ ว๊อเทอะ อิน เดอะ สิรินทอน แดม
มี น้ำ ปริมาณ มาก ใน เขื่อน สิรินธร

A lot of people went to the market yesterday.
อะ ล็อท ออฟ พี๊เพิล เว็นท ทู เดอะ ม๊าคิท เย็สเตอะเด
ผู้คน จำนวนมาก ไป ตลาด เมื่อวานนี้

She drinks lots of milk everyday.
ชี ดริงส ล็อทซ ออฟ มิลค เค็ฝริเด
หล่อน กิน นม มาก ทุกวัน

I have lots of cats.
อาย แฮฝ ล็อทซ ออฟ แค็ทส
ผม มี แมว จำนวนมาก

Lots of kids come here on Sundays.
ล็อทซ ออฟ คิดส คัม เฮีย ออน ซั๊นเดส
เด็กๆ จำนวนมาก มา ที่นี้ ใน วันอาทิตย์

Sam has a lot of money. 
แซม แฮส อะ ล็อท ออฟ มั๊นนิ
แซม มี เงิน เยอะมาก

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 140

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *