การใช้ dare – daren’t คำอธิบายพร้อมตัวอย่างประโยคเสริมความเข้าใจ

การใช้ dare ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก เพียงแต่จดจำความหมาย และโครงสร้างประโยคก็สามารถใช้ dare ได้อย่างถูกต้องแล้ว

การใช้ dare

การใช้ dare

dare เป็น semi-modal verb คือ กึ่งกริยาช่วยนั่นเอง เพราะคำว่า dare สามารถเป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วย ถ้าเป็นกริยาช่วยแปลว่า  “กล้า”  ถ้าเป็นกริยาหลัก แปลว่า “กล้า” หรือ “ท้าทาย”

dare เป็น กริยาช่วย

ประโยคบอกเล่าใช้ dare + กริยาหลัก

ประโยคปฏิเสธใช้ dare not + กริยาหลัก / daren’t + กริยาหลัก

ประโยคคำถาม Dare +ประธาน+กริยาหลัก

 • I dare swim alone. ฉันกล้าว่ายน้ำคนเดียว
 • I dare not swim alone. ฉันไม่กล้าว่ายน้ำคนเดียว
 • Dare you swim alone? คุณกล้าว่ายน้ำคนเดียวไหม

ปกติแล้ว dare มักจะใช้ในรูปปฏิเสธมากกว่านะครับ ประมาณว่าไม่กล้าอย่างโน้น ไม่กล้าอย่างนี้

 • I dare not tell him the truth. ฉันไม่กล้าบอกความจริงแก่เขา
 • She daren’t sleep here. หล่อนไม่กล้านอนที่นี่
 • He dare not look at him. ฉันไม่กล้ามองเขา
 • We dare not climb the tree. พวกเราไม่กล้าปีนต้นไม้

ปล. คำว่า dare เป็นกริยาช่วยจะไม่มีการผันรูป จะคง dare ไว้อย่างเดิมไม่ว่าประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์

dare เป็น กริยาหลัก

dare + กรรม

dare + to +กริยาหลัก

 • I dare you to swim across the river. ฉันท้านายว่ายน้ำข้ามแม่น้ำ
 • You don’t dare to swim across the river. นายไม่กล้าว่ายน้ำข้ามแม่น้ำ
 • Do you dare to swim across the river? นายกล้าว่ายน้ำข้ามแม่น้ำไหม
 • She dares to say “I love you”. หล่อนกล้าที่จะพูดว่าฉันรักคุณ
 • We dare to jump out of the window. พวกเรากล้าที่จะกระโดดออกจากหน้าต่าง

ปล. คำว่า dare เป็นกริยาหลัก จะการผันรูปไปตามประธาน เช่น She dares….

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 54

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *