การใช้ infinitive with to คำกริยา 2 ตัว ที่มี to คั่นกลาง

Infinitive with to คืออะไร
ตอบให้เข้าใจง่ายคือ คำกริยาที่มี to ตามหลัง ทำหน้าที่คั่นกริยาอีกตัว

I want know.
ไอ ว็อน โน
ผม อยาก รู้

ภาษาไทยถูกต้อง แต่ภาษาอังกฤษยังไม่ถูก ที่ถูกคือ I want to know.

I learn drive.
ไอ เลิน ไดรฝ
ฉัน เรียน ขับรถ

น่าจะถูก แต่ที่ถูกคือ I learn to drive.

คำกริยา Infinitive with to น่ารู้

agree อะกรี๊ เห็นด้วย
arrange อเร๊นจ จัดแจง
ask อาสค เชิญ
begin บิกิ๊น เริ่ม
choose ชูส เลือก
continue คันทิ๊นิว ทำต่อไป
decide ดิไซ๊ด ตัดสินใจ
fail เฟล ล้มเหลว
forget เฟอะเก็ท ลืม
hate เฮท เกลียด
help เฮลพ ช่วย
hope โฮพ หวัง
learn เลิน เรียน
like ไลค ชอบ
love ลัฝ รัก
manage แม๊นนิจ จัดการ
need นีด ต้องการ
offer อ๊อเฟอะ เสนอ
plan แพลน วางแผน
promise พร๊อมิส สัญญา
refuse ริฟิ๊วส ปฏิเสธ
remember ริเม็มเบอะ จดจำ
start สต๊าท เริ่ม
try ทราย พยายาม
want ว็อน ต้องการ

ตัวอย่างประโยคการใช้ infinitive with to

I tried to do it again.
ไอ ทรายดึ ทุ ดู อิท อะเก๊น
ฉัน พยายาม ที่จะ ทำ อีกครั้ง

I promise to go with you.
ไอ พร๊อมิส ทุ โก วิธ ยู
ฉัน สัญญา ที่จะ ไป กับ คุณ

Jo asked me to come to his party.
โจ อาสคทึ มี ทุ คัม ทุ ฮิส พ๊าทิ
โจ เชื้อเชิญ ผม ให้มา งาน ปาร์ตี้ ของเขา

It began to rain when I got home.
อิท บิแก๊น ทุ เรน เว็น ไอ ก็อท โฮม
ฝน เริ่ม ตก ตอนที่ ฉัน ไปถึง บ้าน

We hope to hear from you soon.
วี โฮพ ทุ เฮีย ฟรอม ยู ซูน
พวกเรา หวังว่า จะได้ยินข่าว จาก คุณ เร็วๆนี้

She planned to leave tomorrow.
ชี แพลนดึ ทุ ลีฝ ทุม๊อโร
หล่อน วางแผน ที่จะ ไป วันพรุ่งนี้

advertisement

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ
     

Comments

Comments

About The Author

Leave A Comment?