การใช้ since for ใน present prefect tense ใช้ต่างกันยังไง เอาให้กระจ่างไปเลย

0
2264

การใช้ since for ใน present perfect tense ต่างก็ใช้เพื่อระบุเวลาด้วยกันทั้งคู่ แต่ว่าหลักการใช้มันต่างกันอยู่นะครับ จดจำให้ได้เลยเชียว

หลักการใช้ since for

since และ for ใช้กับ present perfect tense และ จะเจอใน Perfect Tense อื่นๆด้วยนะครับ
ความหมายของ since และ for

 • since อ่านว่า ซิ๊นส์ แปลว่า ตั้งแต่
 • for อ่านว่า ฟอ แปลว่า เป็นระยะเวลา , เป็นเวลา

ดูจากความหมายก็คงจะพอเดาได้นะครับว่าใช้ยังไง คำว่า ตั้งแต่ จะเป็นจุดๆหนึ่งของเวลา ส่วนคำว่า เป็นเวลา จะเป็นระยะหนึ่งของเวลา

⇒ since ซินซ ตั้งแต่ (ตั้งแต่ชั่วโมงไหน วันไหน สัปดาห์ไหน เดือนไหน ปีไหน)
⇒ for   ฟอ เป็นเวลา (กี่นาที กี่ชั่วโมง กี่วัน กีสัปดาห์ กี่เดือน กี่ปี)

Since ตั้งแต่ :

 • last year ปีที่แล้ว
 • last month เดือนที่แล้ว
 • last week สัปดาห์ที่แล้ว
 • last Monday, etc. จันทร์ที่แล้ว (วันทั้ง 7)
 • last hour ชั่วโมงที่แล้ว
 • 1998, etc. ปี 1998 (ปีต่างๆ)
 • January, etc. เดือนมกราคม (เดือนต่างๆ)
 • lummer, etc. ฤดุร้อน (ฤดูต่างๆ)
 • Christmas, Loy Krathong, etc. วันคริสต์มาส วันลอยกระทง (วันสำคัญต่าง)
 • Monday, etc. วันจันทร์ (วันทั้ง 7)
 • this morning เมื่อเช้านี้
 • 8 o’clock 8 นาฬิกา

For เป็นเวลา :

 • five years ห้าปี
 • six months หกเดือน
 • four weeks สี่สัปดาห์
 • 4 hours สี่ชั่วโมง
 • 2 minutes 2 นาที

ตัวอย่างประโยคการใช้ since

 • She has learned English since last year.
  หล่อนเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีที่แล้ว
 • He has worked for AIS since last months.
  เขาทำงานกับเอไอเอสตั้งแต่เดือนที่แล้ว
 • Sam has written this book since last week.
  แซมเขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
 • They have built the house since last Monday.
  พวกเขาสร้างบ้านตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้ว
 • Jane has cleaned the house since last hour.
  เจนทำความสะอาดบ้านตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้ว
 • I have lived here since 1999.
  ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 1999
 • Tim has taught in this school since July.
  ทิมสอนหนังสือในโรงเรียนนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
 • Jenny has waited for her mom since winter.
  เจนนี่รอคอยแม่ของเธอตั้งแต่ฤดูหนาว
 • Her boyfriend has never come back since Christmas.
  แฟนหนุ่มของเธอไม่เคยกลับมาเลยตั้งแต่คริสต์มาส
 • I have read this cartoon since Friday.
  ฉันอ่านการ์ตูนเล่มนี้ตั้งแต่วันศุกร์
 • Ann has watched TV since this morning.
  แอนดูทีวีตั้งแต่เมื่อเช้านี้
 • A boy has played football since 9 o’clock.
  เด็กชายเล่นฟุตบอลตั้งแต่ 9 โมง

ตัวอย่างประโยคการใช้ for

 • She has learned English for 3 years.
  หล่อนเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 ปีแล้ว
 • He has worked for AIS for ten months.
  เขาทำงานกับเอไอเอสเป็นเวลา 10 เดือนแล้ว
 • Sam has written this book for 3 weeks.
  แซมเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว
 • Jane has cleaned the house for two hours.
  เจนทำความสะอาดบ้านเป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว
 • Jenny has waited for her mom for 15 minutes.
  เจนนี่รอคอยแม่ของเธอเป็นเวลา 15 นาทีแล้ว

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 204

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....