การใช้ since for ใน present prefect tense ใช้ต่างกันยังไง เอาให้กระจ่างไปเลย

การใช้ since for ใน present perfect tense ต่างก็ใช้เพื่อระบุเวลาด้วยกันทั้งคู่ แต่ว่าหลักการใช้มันต่างกันอยู่นะครับ จดจำให้ได้เลยเชียว

หลักการใช้ since for

since และ for ใช้กับ present perfect tense และ จะเจอใน Perfect Tense อื่นๆด้วยนะครับ
ความหมายของ since และ for

 • since อ่านว่า ซิ๊นส์ แปลว่า ตั้งแต่
 • for อ่านว่า ฟอ แปลว่า เป็นระยะเวลา , เป็นเวลา

ดูจากความหมายก็คงจะพอเดาได้นะครับว่าใช้ยังไง คำว่า ตั้งแต่ จะเป็นจุดๆหนึ่งของเวลา ส่วนคำว่า เป็นเวลา จะเป็นระยะหนึ่งของเวลา

⇒ since ซินซ ตั้งแต่ (ตั้งแต่ชั่วโมงไหน วันไหน สัปดาห์ไหน เดือนไหน ปีไหน)
⇒ for   ฟอ เป็นเวลา (กี่นาที กี่ชั่วโมง กี่วัน กีสัปดาห์ กี่เดือน กี่ปี)

Since ตั้งแต่ :

 • last year ปีที่แล้ว
 • last month เดือนที่แล้ว
 • last week สัปดาห์ที่แล้ว
 • last Monday, etc. จันทร์ที่แล้ว (วันทั้ง 7)
 • last hour ชั่วโมงที่แล้ว
 • 1998, etc. ปี 1998 (ปีต่างๆ)
 • January, etc. เดือนมกราคม (เดือนต่างๆ)
 • lummer, etc. ฤดุร้อน (ฤดูต่างๆ)
 • Christmas, Loy Krathong, etc. วันคริสต์มาส วันลอยกระทง (วันสำคัญต่าง)
 • Monday, etc. วันจันทร์ (วันทั้ง 7)
 • this morning เมื่อเช้านี้
 • 8 o’clock 8 นาฬิกา

For เป็นเวลา :

 • five years ห้าปี
 • six months หกเดือน
 • four weeks สี่สัปดาห์
 • 4 hours สี่ชั่วโมง
 • 2 minutes 2 นาที

ตัวอย่างประโยคการใช้ since

 • She has learned English since last year.
  หล่อนเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีที่แล้ว
 • He has worked for AIS since last months.
  เขาทำงานกับเอไอเอสตั้งแต่เดือนที่แล้ว
 • Sam has written this book since last week.
  แซมเขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
 • They have built the house since last Monday.
  พวกเขาสร้างบ้านตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้ว
 • Jane has cleaned the house since last hour.
  เจนทำความสะอาดบ้านตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้ว
 • I have lived here since 1999.
  ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 1999
 • Tim has taught in this school since July.
  ทิมสอนหนังสือในโรงเรียนนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
 • Jenny has waited for her mom since winter.
  เจนนี่รอคอยแม่ของเธอตั้งแต่ฤดูหนาว
 • Her boyfriend has never come back since Christmas.
  แฟนหนุ่มของเธอไม่เคยกลับมาเลยตั้งแต่คริสต์มาส
 • I have read this cartoon since Friday.
  ฉันอ่านการ์ตูนเล่มนี้ตั้งแต่วันศุกร์
 • Ann has watched TV since this morning.
  แอนดูทีวีตั้งแต่เมื่อเช้านี้
 • A boy has played football since 9 o’clock.
  เด็กชายเล่นฟุตบอลตั้งแต่ 9 โมง

ตัวอย่างประโยคการใช้ for

 • She has learned English for 3 years.
  หล่อนเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 ปีแล้ว
 • He has worked for AIS for ten months.
  เขาทำงานกับเอไอเอสเป็นเวลา 10 เดือนแล้ว
 • Sam has written this book for 3 weeks.
  แซมเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว
 • Jane has cleaned the house for two hours.
  เจนทำความสะอาดบ้านเป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว
 • Jenny has waited for her mom for 15 minutes.
  เจนนี่รอคอยแม่ของเธอเป็นเวลา 15 นาทีแล้ว

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 372

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *