การใช้ to whom, with whom, for whom ใช้ยังไง มาดูตัวอย่างประโยคให้เคลียร์

การใช้ to whom, with whom, by whom, for whom ใช้ยังไงกันนะ ขอตอบว่ามันก็ใช้คล้ายกับ whom นั่นแหละ แค่มีคำบุพบทมาพ่วงด้วยแค่นั้นเอง

การใช้ to whom, with whom, etc.

หลักการใช้ whom ในบทเรียนก่อนๆ จะใช้ whom เป็นคำถาม และเป็นคำเชื่อมที่เรียกว่า relative pronoun นะครับ เช่น

 • Whom do you love?
  คุณรักใคร (เป็นคำถาม)
 • She is the girl whom I love.
  เธอคือผู้หญิงที่ฉันรัก (เป็น relative pronoun)

หลักการใช้ whom กับ who

ตัวอย่าง to whom

 • Jo is speaking to ten people. The ten people are in his team.
  โจกำลังพูดกับคนสิบคน ทั้งสิบคนอยู่นทีมของเขา

มีคำบุพบท to อยู่ในประโยค ถ้าเขียนรวมประโยคใหม่จะเป็น

 • The ten people to whom Jo is speaking are in his team.
  คนสิบคนที่โจกำลังพูดด้วย อยู่ในทีมของเขา

เราสามารถนำ preposition มาวางด้านหลังกริยาก็ได้ นิยมใช้ในภาษาพูด หรือการเขียนที่ไม่เน้นรูปแบบทางการมากนัก แต่ให้ใช้ who แทนนะครับ

 • The ten people who Jo is speaking to are in his team.
  คนสิบคนที่โจกำลังพูดด้วย อยู่ในทีมของเขา

ตัวอย่าง with whom

 • He is speaking with a woman. The woman is his boss.
  เขากำลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง หญิงคนนั้นคือเจ้านายของเขา

มีคำบุพบท with อยู่ในประโยค ถ้าเขียนรวมประโยคใหม่จะเป็น

 • The woman with whom he is speaking is his boss.
  ผู้หญิงที่เขากำลังคุยด้วย คือเจ้านายของเขา

เราสามารถนำ preposition มาวางด้านหลังกริยาก็ได้ แต่ใช้ who

 • The woman who he is speaking with is his boss.
  ผู้หญิงที่เขากำลังคุยด้วย คือเจ้านายของเขา

ตัวอย่าง for whom

 • Sam is waiting for a girl. The girl is his girlfriend.
  แซมกำลังรอคอยผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้หญิงคนนั้นคือแฟนสาวของเขา

มีคำบุพบท for อยู่ในประโยค

 • The girl for whom Sam is waiting is his girlfriend.
  ผู้หญิงที่แซมกำลังรอคอย คือแฟนสาวของเขา

preposition ตามหลังกริยา

 • The girl who Sam is waiting for is his girlfriend.
  ผู้หญิงที่แซมกำลังรอคอย คือแฟนสาวของเขา

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 24

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *