หลักการใช้ Where เป็นคำถาม และคำเชื่อมประโยค ใช้ยังไง มาดูกัน ณ บัดนาว

0
763

คำว่า Where ถ้าเป็นคำถาม จะแปลว่า ที่ไหน

ถ้าเป็นคำเชื่อมจะแปลว่า สถานที่ซึ่ง

Where (ที่ไหน) ใช้เป็นคำเชื่อม

ถ้าเป็นคำเชื่อมให้แปลว่า สถานที่ซึ่ง หรือบางประโยคจะแปลว่า ที่ไหน

That is the house where I had a party. นั่น คือ บ้าน สถานที่ซึ่ง ฉัน จัดงาน ปาร์ตี้

This school is the place where I like most. โรงเรียน นี้ คือ สถานที่ซึ่ง ฉัน ชอบ ที่สุด

Here is the garden where I play in the evening. ที่นี่ คือ สวน สถานที่ซึ่ง ฉัน เล่น ตอนเย็น

I know where it is. ฉัน รู้ว่า มัน อยู่ ที่ไหน

I can’t see where she is sitting. ผม ไม่สามารถ มองเห็นว่า หล่อน กำลังนั่ง ที่ไหน

*** the place where คำว่า place แปลว่า สถานที่อยู่แล้ว เลยไม่แปลซ้อนว่า สถานที่ สถานที่ซึ่ง แปลตัวเดียวพอ

ในการแปลจริงๆ จะไม่มีคำว่าสถานที่นะครับ เพราะจะทำให้ประโยคไม่สละสลวย จะแปลแค่ ที่ แค่นั้น แต่ในที่นี้เป็นการแปลเพื่อให้เข้าใจง่าย เช่น That is the house where I had a party. นั่น คือ บ้าน ที่ ฉัน จัดงาน ปาร์ตี้ เป็นต้น


Where (ที่ไหน) ใช้เป็นคำถาม

ประโยคเหล่านี้นำมาจาก https://www.facebook.com/PasaAngkritOnlineFanpage ที่แฟนๆช่วยกันแต่งขึ้นมาครับ

Where do you come from? คุณ มา จาก ไหน

Where will you go for your holiday? คุณ จะ ไป ไหน สำหรับ วันหยุด ของคุณ (วันหยุดพักผ่อน)

Where are you going? คุณ กำลังไป ไหน

Where does this story take place ? เรื่อง นี้ เกิดขึ้น ที่ไหน

Where is my love? ความรัก ของฉัน อยู่ ที่ไหน

Where were you born.? คุณ เกิด ที่ไหน

Where do you live? คุณ อาศัยอยู่ ที่ไหน

Where did you get it from? คุณ เอา มัน มา จาก ไหน

Where did you go last vacation ? คุณ ไป (เที่ยว) ไหน ช่วงวันหยุด ที่แล้ว

Where is the nearest store? ร้าน ที่ใกล้ที่สุด อยู่ ที่ไหน

Where have you been? คุณ ไป ไหนมา

Where can I find him? ฉัน สามารถ หา เขาได้ ที่ไหน

Where is the washroom? ห้องน้ำ อยู่ ที่ไหน

Where are my students? นักเรียน ของฉัน อยู่ ที่ไหน

Where is my boyfriend? แฟน (ผู้ชาย) ของฉัน อยู่ ที่ไหน

Where is your school? โรงเรียน ของคุณ อยู่ ที่ไหน

Where do I live? ฉัน อาศัย อยู่ ที่ไหน

เพิ่มเติม

Where there’s a will there’s a way.

ที่ไหน ที่มี ความพยายาม ที่นั่น มี หนทาง (ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นแหละ)

Where where is where where?

ไหน ไหน ก็ ไหน ไหน – เอาไว้พูดกันเ่ล่นนะครับ เหมือน snake snake fish fish

 

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ