กิจกรรม Role Play การแสดงบทบาทสมมติ

กิจกรรม Role Play การแสดงบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำการแสดงบทบาทสมมติเพื่อฝักทักษะทางภาษาทั้งการพูดและการฟัง

Role Play

Objective: By the end of the activity, trainees will be able to create an effective activity for their own class to perform a role play.

Time:  30 minutes for experiencing the activities 30 minutes for the trainees’ creativity

Assessment:   

1) Observation on how well they do the activities

2) Examination on qualities and practicality of their created activities    

Procedures:

1. Have trainees work in group of eight, read the given passage, discuss the story with the members of each group, answer the questions, and write a script for a role play, role play, and feedback on the activities.

2. Reflect the steps of doing “Read and Act the activities” as integrated activity of listening, speaking and writing including teacher’s roles and students’ roles.

3. Discuss how the activity can be applied to use with the trainees’ students.

4. Link the discussion to applications to use to focus on listening, speaking and writing activities.

5. Have the trainees create their own activities as instructed in “Created in Your Own Activity.”

6. After their presentations to class for discussion, have them create their own activities.

7. Have them share and exchange their ideas and work the next morning before regular sessions.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *