กินข้าวหรือยัง ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร – วลี สำนวน ประโยคน่ารู้

“กินข้าวหรือยังภาษาอังกฤษคุณจะพูดว่าอย่างไร” ถ้าจะถอดคำแปลแบบคำต่อคำ ก็คือ ” You eat rice or yet. แต่คำว่ากินข้าวหรือยัง ภาษาอังกฤษเขาจะพูดว่า “คุณกินแล้วใช่ไหม” หมายถึง คุณกินอาหารมื้อหลักแล้วหรือยัง

“กินข้าวหรือยังภาษาอังกฤษพูดว่า…”

กินข้าวหรือยัง

 • กิน ภาษาอังกฤษ คือ eat
 • กินแล้ว ภาษาอังกฤษ คือ have eaten
 • ทานข้าวแล้ว หรือ กินข้าวแล้ว ภาษาอังกฤษ  คือ I have  eaten.

ถ้าเป็นคนชาติอื่น เขาก็กินอาหารของเขานั่นแหละ ไม่ใช่ข้าว

ส่วนคำถามว่ากินข้าวหรือยัง คือ

 • Have you eaten? 
  แฮฝ ยู อี๊ทเทิน
  คุณกินข้าวแล้วใช่ไหม
 • หรือ  Have you eaten yet? 
  แฮฝ ยู อี๊ทเทิน เย็ท
  คุณกินข้าวแล้วหรือยัง

คำตอบก็จะเป็น..

Yes, I have.
เย็ส ไอ แฮฝ
ใช่ ผม/ฉัน กินแล้ว

No, I haven’t.
โน ไอ แฮ๊ฝเวินท
ไม่ ผม/ฉัน ยังไม่ได้กิน

ส่วนอันนี้จะเป็นการถามว่ากินข้าวหรือยังแบบระบุมื้ออาหารไปเลย

 • Have you eaten breakfast?
  แฮฝ ยู อี๊ทเทิน เบร็คเฟิสท
  คุณกินข้าวเช้าหรือยัง
 •  Have you had lunch?
  แฮฝ ยู อี๊ทเทิน ลันช
  คุณกินข้าวเที่ยงหรือยัง
 •  Have you had dinner?
  แฮฝ ยู อี๊ทเทิน ดิ๊นเนอะ
  คุณกินข้าวเย็นหรือยัง

คำถาม ” Have you eaten?” เป็นการถามถึงการกินอาหารมื้อหลักประจำวันคือ เช้า กลางวัน และเย็น โดยไม่สนว่ากินอะไร เพราะอาหารของแต่ละชาติไม่เหมือนกัน

แต่ถ้าถามว่า..

 • Have you eaten rice?
  แฮฝ ยู อี๊ทเทิน ไรซ
  คุณ กิน ข้าว แล้ว ใช่ไหม

หมายถึง ถามคนที่กินข้าวเป็นอาหารหลัก เช่น ไทย ลาว กัมพูชา….

หรืออีกความหมายหนึ่งคือ อาหารมีหลายอย่างวางไว้บนโต๊ะ ให้เขาเลือกกิน เราอยากรู้ว่าเขาได้ลองชิมข้าวดูแล้วหรือยัง เลยถามเขาว่า

” Have you eaten rice?

คุณ (ได้ลอง) กินข้าว แล้ว หรือยัง

หรือจะยกตัวอย่างอื่นให้เห็นภาพ เช่น เราเข้าตลาด แล้วเห็นพิซซ่าน่ากิน จึงซื้อมาฝากคนที่บ้าน โดยวางไว้บนโต๊ะอาหาร และคิดว่าถ้าเห็นพิซซ่าแล้วคงหยิบกินเอง ถ้าอยากรู้ว่ามีใครกินพิซซ่าแล้วบ้าง ก็ใช้คำถามนี้..

Have you eaten pizza?
แฮฝ ยู อี๊ทเทิน พิ๊ซซะ
กิน พิซซ่า หรือยัง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 65

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *