ขอโทษภาษาอังกฤษ 10 ประโยคคำขอโทษจากธรรมดา อย่างยิ่ง ถึงอย่างสุดซึ้ง…

0
262

ขอโทษ ภาษาอังกฤษ แปลว่า sorry แต่พูดแค่นี้มันคงไม่พอหรอกนะครับ มันต้องมีคำอื่นๆเสริมเข้าไป เพื่อให้เขารู้ว่าเราขอโทษเขาจริงๆ เช่น ขอโทษอย่างยิ่ง ขอโทษอย่างสูงยิ่ง ขอโทษอย่างสุดซิ้ง ขอโทษอย่างจริงใจ เป็นต้น เอาเป็นว่าวันนี้เรามาเรียนรู้การกล่าวคำขอโทษเพื่อนำไปใช้งานในสถานการณ์ต่างๆกันนะครั

ขอโทษ ภาษาอังกฤษ 10 ประโยค

ขอโทษภาษาอังกฤษ

การกล่าวขอโทษ บางครั้งก็ไม่ต้องมีคำว่า ขอโทษ ก็ได้ แต่จะเป็นการพูดในทำนองว่า ฉันผิดไปแล้ว ยกโทษให้ฉันด้วย ฉันมันเลย อะไรประมาณนี้ก็เป็นการแสดงการขอโทษได้เช่นกัน มาดูสำนวนที่ใช้ในการขอโทษกัน และเลือกนำไปใช้ อันที่เห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ก็แล้วกัน

1. Sorry.
ซ้อริ (โทษนะ) อันนี้ขอโทษเรื่องเล็กน้อย

2. I’m sorry.
ไอม ซ๊อริ (ผมขอโทษ) อันนี้เรื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อย

3. I’m very/ so sorry.
ไอม เว๊ริ/ โซ ซ๊อริ (ผมขอโทษอย่างยิ่ง) อันนี้เรื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อย

4. I’m terribly sorry.
ไอม เท๊ระบลิ ซ๊อริ (ผมขอโทษอย่างสูงยิ่ง หรืออย่างสุดซึ้ง) อันนี้เรื่องสาหัส

อยากขอโทษเรื่องไหนก็เอาคำว่า for มาต่อท้าย เช่น

 • I’m very sorry for keeping you wating.
  ไอม เว๊ริ  ซ๊อริ ฟอ คี๊พพิง ยู เว๊ททิง (ผมขอโทษอย่างยิ่งที่ทำให้คุณรอ)

5. It’s my fault.
อิทส มาย ฟ๊อลท (ความผิดผมเอง)

6. Please forgive me.
พลีส ฟอกิ๊ฝ มิ (ยกโทษให้ผมด้วย)

7. I’m sorry. It was my fault.
ไอม ซ๊อริ อิท เวิส มาย ฟ๊อลทึ (ฉันขอโทษ มันเป็นความผิดฉันเอง)

8. I was wrong to….
ไอ เวิส รอง ทู …(ฉันผิดเองที่…) เช่น

 • I was wrong to let him go alone.
  ไอ เวิส รอง ทู เล็ท เฮอ โก อะโล๊น (ฉันผิดเองที่ปล่อยเขาไปคนเดียว

9.  apologize for …ขออภัยใน… เช่น

 • We apologize for any inconvenience caused.
  วี อะพ๊อลเลอะไจส ฟอ เอ๊นนิ อินเคินวี๊เนียนซ คอสทึ (พวกเราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น)

10. With deepest apologies (ลงท้ายจดหมาย)
วิธ ดี๊พเพ็สท อะพ๊อลเลอะจีส (ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้ง)

เป็นอย่างไรบ้างครับกับการขอโทษขออภัยทั้ง 10 ประโยค สามารถนำไปเสริมแต่งให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้นะครับ


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here