skip to Main Content

ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ การใช้ สรรพนาม

วั
นนี้ลองมาทำแบบทดสอบการใช้คำสรรพนามดูนะครับ คำสรรพนามอาจสร้างความสับสนให้กับนักเรียนบ้าง ในเรื่องของการเลือกใช้ ว่าจะใช้ตัวไหนดี แต่ถ้าได้ศึกษามาบ้างแล้ว คงไม่ยากนะครับ ถ้าได้คะแนนไม่ดีให้กลับไปศึกษาเรื่อ Pronoun ก่อน

Sponser

advertisement

   

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *