แบบฝึกหัด Article A An (Exercise) พร้อมเฉลยผลคะแนนหลังทำข้อสอบ

0
602

แบบฝึกหัด Article A/An ลองทดสอบดูครับ รับรองว่าไม่ยากเลย เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง การใช้ A An มาก่อนแล้ว พร้อมแล้วไปกันเลย

แบบฝึกหัด Article A / An

A / An Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

He works in _____university.

My mom works ____hour per day.

She is ______ugly woman.

_____dog is black.

Sam is _____honest man.

The boy is eating_____ice cream.

He is wearing _____ uniform.

I am _____ doctor.

He is eating_____big apple.

She eats ____egg every day.


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ