แบบฝึกหัด Possessive Adjective & Pronoun (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

1
567

แบบฝึกหัด Possessive Adjective & Pronoun คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ และสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  Possessive Adjective & Pronoun มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด Possessive Adjective & Pronoun

Possessive Adjective & Pronoun Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

I like ______ bike.

____ new car is quite expensive.

______ dog is very small.

His cat is big, but ____ is bigger.

The dog is big, but ______ legs are small.

This boy is his son and that boy is _____.

My ruler is on the table but ____ is on the chair.

Their TV is big, but ____ is small.

______ teacher is from China.

______ school is very beautiful.

______ kid is so sweet.

Your pen is green and ____ is green too.

This is ______ house.

Do you like______ shirt?

This is our house and that is_____.


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ