skip to Main Content

ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Verb to Do (do, does)

ทำ
แบบทดสอบ เรื่อง Verb to do (do, does) ต่อเนื่องจาก verb to have เลยครับ หลักการจำง่ายๆ ก็คือ ประธานเอกพจน์ใช้ does ประธานพหูพจน์ใช้ do อันไหนเป็นเอกพจน์ หรือพหูพจน์อยู่ในบทเรียนที่เรียนไปแล้ว คงจะยังไม่ลืมกันนะครับ Verb to do ถือว่าเป็นหัวใจของ present simple tense เลยนะครับ เพราะว่าใช้ประกอบกับประโยคคำถามค่อนข้างบ่อย

advertisement

   

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *