skip to Main Content

ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Verb to Have (have, has)

ทำ
แบบทดสอบ เรื่อง Verb to have (have, has) ต่อเนื่องจาก verb to be เลย หลักการจำง่ายๆ ก็คือ ประธานเอกพจน์ใช้ has ประธานพหูพจน์ใช้ have แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกนิดหนึ่ง ถ้าได้ศึกษามาแล้วคงจำได้นะครับ ว่าแล้วก็มาประลองฝีมือกันดูหน่อยเป็นไร

advertisement

   

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *