แบบฝึกหัด When Why How (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
388

แบบฝึกหัด When Why How เมื่อไหร่ ทำไม และ อย่างไร เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  When Why How มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด When Why How

แบบฝึกหัด when why how

ให้จำหลักการสำคัญๆ คือ when หมายถึงเวลา why หมายถึงเหตุผล how หมายถึง วิธีการ พร้อมแล้วลองดูเลยครับ ใครได้คะแนนเต็มตั้งแต่รอบแรกถือสุดยอดครับ

When Why How – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

_____will you come back? I'll come back tomorrow.

I don't understand _____ you don't drink milk.

_____is your birthday? It's in June.

_____ do you go to school? I go to school by bus.

Can you tell me _____ to get to the police station?

Dad came home _____ we were having dinner.

That's the reason _____ she can't swim.

_____do we have to go now? We will be late.

_____ are you today? I'm OK, thanks.

I don't know _____ to ride a bike.

_____ are you crying, honey? My leg hurts.

_____ do I live without you? I want to know.

Don't forget to close the door _______ you go out.

_____will you go to Japan? Next week.

_____did you eat my banana? I was hungry.


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ