แบบฝึกหัด When Why How (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
273

แบบฝึกหัด When Why How เมื่อไหร่ ทำไม และ อย่างไร เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  When Why How มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด When Why How

แบบฝึกหัด when why how

ให้จำหลักการสำคัญๆ คือ when หมายถึงเวลา why หมายถึงเหตุผล how หมายถึง วิธีการ พร้อมแล้วลองดูเลยครับ ใครได้คะแนนเต็มตั้งแต่รอบแรกถือสุดยอดครับ

When Why How – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

That's the reason _____ she can't swim.

_____ are you today? I'm OK, thanks.

Can you tell me _____ to get to the police station?

_____ do I live without you? I want to know.

I don't understand _____ you don't drink milk.

_____ are you crying, honey? My leg hurts.

Dad came home _____ we were having dinner.

_____is your birthday? It's in June.

_____will you go to Japan? Next week.

I don't know _____ to ride a bike.

Don't forget to close the door _______ you go out.

_____did you eat my banana? I was hungry.

_____will you come back? I'll come back tomorrow.

_____ do you go to school? I go to school by bus.

_____do we have to go now? We will be late.

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here