skip to Main Content

ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ When Why How


องมาทำแบบทดสอบการใช้ When Why How นะครับ หลักในการจำคือ  when คำตอบที่ต้องการคือเวลา  why ต้องการคำตอบที่เป็นเหตุผล ส่วน How คำตอบจะเป็นวิธีการ พร้อมแล้วลองดูเลยครับ

advertisement

   

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *