แบบฝึกหัด Who What Where (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

0
422

แบบฝึกหัด Who What Where ใคร อะไร และที่ไหน เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  Who What Where มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด Who What Where

ให้จำหลักการสำคัญๆ คือ who หมายถึงคน what หมายถึงสัตว์ สิ่งของ where หมายถึง สถานที่ พร้อมแล้วลองดูเลยครับ ใครได้คะแนนเต็มตั้งแต่รอบแรกถือสุดยอดครับ

Who What Where – Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10/15 ขึ้นไป

I know _____ there are. They are in the room.

_____are they? They are my classmates.

_____is she from? She's from Thailand.

Money is not _____ I'm looking for.

Do you know _____ I want? All I want is love.

_____is that man? He is my friend.

That is the boy_____ate my cake.

I don't know _____they are. They are not my students.

_____is your name? I'm Jane Black.

_____is your book? It's on the table.

_____is sitting over there. That's the manager.

_____is in the tree? It's a bird.

I don't know _______ she is going.

_____is the longest river? The Nile.

_____do you live? I live in Bangkok.

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ