ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 1 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

0
529

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 1 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม

ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่

ตัวอย่างข้อสอบ

1. Bobby:  ……………. .I’m Bobby.
a. Goodbye
b. Hello
c. Nice to meet you

2.  Tina: What’s  ……………….. name?

      Sam: My name is Sam.

a. this
b. my
c. your

Tina:        ……….3…………     ’s this?

Brainy:     ………….4…………     is my sister.

3.
a.What’s
b.What
c.It’s

4.
a.It
b.It’s
c.What

5. This………….my family.


a.is
b.am
c.are

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ