ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 1 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 1 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 1

ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่

ตัวอย่างข้อสอบ

1. Bobby:  ……………. .I’m Bobby.
a. Goodbye
b. Hello
c. Nice to meet you

2.  Tina: What’s  ……………….. name?

      Sam: My name is Sam.

a. this
b. my
c. your

Tina:        ……….3…………     ’s this?

Brainy:     ………….4…………     is my sister.

3.
a.What’s
b.What
c.It’s

4.
a.It
b.It’s
c.What

5. This………….my family.

a.is
b.am
c.are

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 46

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *