ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 3 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 3 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3

ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่

ตัวอย่างข้อสอบ

1. Max: Where are you from?
Ben: I’m from .
a. Ben
b. Spain
c. teacher
d. candies

2. Max: What’s the time, please?
Ben: .
a. I’m Max.
b. I like oranges.
c. I live in Japan.
d. It’s ten o’clock.

3. Jenny: I go to bed at…………. .

a. one o’clock
b. twelve o’clock
c. nine o’clock
d. four o’clock

4. Bob: Hello, I’m Bob. I’m Thailand.
a. to
b. from
c. for
d. at

4.Bob: What’s the weather like in March?

Jane:……………..                          ?

a.It’s snowy.
b.It’s stormy.
c.It’s cloudy.
d.It’s warm.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 38

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 3 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

  1. ืnarumolandsang@gmail.com says:

    ดีมากๆเลยค่ะ อาจารย์ ขออนุญาตนำไปใช้เพื่อการศึกษาในโรงเรียนด้อยโอกาสนะคะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *