ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ข้อสอบมาตรฐาน

0
445

ข้อสอบภาษาอังกฤษขั้น ป. 6 ที่นำมาฝากนี้เป็นข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้น โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นข้อสอบที่ได้มาตรฐานที่เหมาะกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย แต่อาจจะเป็นข้อสอบที่ยากนิดหนึ่งสำหรับเด็กๆที่ภาษายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ แต่ก็ลองเอาไปศึกษาดูกันครับ

ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ชุด ชุดละประมาณ 200 ข้อ

ดาวน์โหลดข้อสอบชุดที่ 1 ดาวน์โหลดข้อสอบชุดที่ 2

ตัวอย่างข้อสอบ

คำอธิบาย
1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 50 หน้า) : จำนวน 206 ข้อ ประกอบด้วย
Part I : Conversation ข้อ 1- 60
Part II : Non-Text ข้อ 61- 95
Part III : Structure ข้อ 96- 115
Part IV : Vocabulary ข้อ 116- 164
Part V : Reading ข้อ 165- 206

1.Situation: John is buying a book.
Salesgirl : This book is eighty baht.
John : O.K. _____A______
Salesgirl : _____B_____
A. 1. This is my money.
2. Here you are.
3. There it is.
4. It is.

B. 1. How nice.
2. All right.
3. Thank you.
4. Good.
2. Situation: Jane sees Don and talks to him.
Jane : How are you, Don?
Don : Fine. Thanks. _____A_______
Jane : _____B______
A. 1. What do you do?
2. What are you doing?
3. And you?
4. Are you?

B. 1. Very well, thank you.
2. That’s good.
3. It is very nice.
4. I’m sorry to hear that.

3. Situation: Marry is asking Jum to go swimming with her.
Marry : Jum, I’m going for a swim tomorrow. ____A_____
Jum : ____B____ I’ll see you at the pool, then.
A 1. Would you swim?
2. Can you swim?
3. What do you want to do?
4. Where do you like to swim?

B 1. I don’t like swimming.
2. Swimming is difficult.
3. I’d love to.
4. Oh no, I can’t swim.

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ