ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 6 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 6 ข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรกระทรวงครับ ข้อสอบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อสอบของ อจท. ครับผม

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6

ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกที่นี่่

ตัวอย่างข้อสอบ

1.Betty: Where were you last Saturday?
Mark: …………………….
a. Thank you.
b. I’m sleeping.
c. I was in the sea.
d. I’m a teacher.

2. Mark:………………… ?
Harry: Yes, I am.
a. Are you friendly?
b. Do you friendly?
c. Were you friendly?
d. Have you friendly?

3. Ken wants to be a writer. He likes…………………
a. taking photographs
b. English
c. reading and writing
d. science

4. Tom: What sports do you do?
Tim:…………………..
a. I think climbing is frightening.
b. I like volleyball.
c. I am going to buy knee pads.
d. I play football.

5. If you go sailing, wear a …………..
a. helmet
b. knee pads
c. lifejacket
d. elbow pads

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 60

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *