ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 ข้อสอบมาตรฐาน

ข้อสอบภาษาอังกฤษขั้น ม. 3 ที่นำมาฝากนี้เป็นข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้น โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นข้อสอบที่ได้มาตรฐานที่เหมาะกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่อาจจะเป็นข้อสอบที่ยากนิดหนึ่งสำหรับเด็กๆที่ภาษายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ แต่ก็ลองเอาไปศึกษาดูกันครับ

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3

ข้อสอบมาตรฐาน ม.3

>> ดาวน์โหลดข้อสอบ คลิก

ตัวอย่างข้อสอบ

คำอธิบาย
1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 55 หน้า) : จำนวน 285 ข้อ ประกอบด้วย
Part I : Conversation ข้อ 1- 65
Part II : Non-Text Information ข้อ 66- 125
Part III : Structure ข้อ 126- 165
Part IV : Vocabulary ข้อ 166- 195

1. Situation: May sees Pond at the bus station after school.
May: Hello, Pond. _______________
Pond: Hello, May. I’m not so good.
1. How have you been?
2. How’s your father?
3. How’s your work?
4. How do you do?
2. Situation: Tom dropped Jim’s mobile phone.
Tom: I dropped your mobile phone.
Jim: Let me have a look. I don’t think it’s broken.
Tom: _______________
Jim: It’s all right.
1. I think it’s too old.
2. I’m sorry about that.
3. I dropped it on the carpet.
4. Can you buy a new one?
3. Situation: At the Department Store
James: _______________ Where’s the toilet?
Bob: It’s on the third floor.
1. Oop!
2. I’m sorry.
3. Excuse me.
4. Good morning.
4. Situation: A woman asks a man for the time.
Woman: Excuse me. _______________
Man: Yes, it’s 2.37.
Woman: Thank you.
1. What does it say?
2. What does the clock say?
3. Do you have the time, please?
4. Do you have a watch, please?
5. Situation: At the party
Sally: It’s almost eleven o’clock. I have to go. See you later.
Kim: _______________
1. Take care.
2. No problem.
3. Don’t mention it.
4. That’s all right.

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 98

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *