ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 ข้อสอบมาตรฐาน

ข้อสอบภาษาอังกฤษขั้น ม. 6 ที่นำมาฝากนี้เป็นข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้น โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นข้อสอบที่ได้มาตรฐานที่เหมาะกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่อาจจะเป็นข้อสอบที่ยากนิดหนึ่งสำหรับนักเรียนที่ภาษายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ แต่ก็ลองเอาไปศึกษาดูกันครับ

ดาวน์โหลดข้อสอบ ม. 6

 ตัวอย่างข้อสอบ 

คำอธิบาย
1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 89 หน้า) : จำนวน 190 ข้อ ประกอบด้วย
Part I : Speaking Ability ข้อ 1- 40
Part II : Writing Ability ข้อ 41- 90
Part III : Reading Ability ข้อ 91-190

Section I: Speaking and Writing Ability Part I: Speaking Ability

1.Situational Dialogs

Instructions: Read each situational dialogue carefully and choose the most appropriate expression for each situation.

1. Your teacher asks your opinion about an outside reading book. You found it boring but you want to be polite so you say, “…………..”

1. How could you assign such a boring book?
2. The book I liked was certainly not this one.
3. I prefer the book we read last term.
4. The book was unreadable, wasn’t it?
5. It’s the worst book I’ve ever read.

2. Bill and Anne have been to a pop concert to listen to their favorite band. On their way home, Anne says disappointedly, “……….”
1. They are not as good as they used to be.
2. They are less good than they ever were.
3. They were much worse during the last month.
4. They always play such brilliant music.
5. They are awesome.

3. Myra has been unable to study because of the loud hammering coming from the room next to hers. She phones the apartment manager and says, “………….., but could you do something about the noise?”
1. I’m sorry to bother you
2. There’s something going on
3. Excuse me for saying this
4. Please accept my apologies, do you?
5. Can I help you?

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 154

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 ข้อสอบมาตรฐาน

  1. อัจฉราภรณ์ นาคเจือ says:

    เป็นแบบทดสอบดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *