ข้อสอบ O-NET ป. 6 2554 วิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบออนไลน์

3
262

ข้
อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเมื่อ พ.ศ. 2554 เป็นข้อบแบบคู่ขนาน หมายความว่า 1 ข้อใหญ่ จะมี 2 ข้อย่อย ซึ่งจะต้องตอบถูกทั้งสองข้อจึงจะได้คะแนน ถ้าตอบถูกข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้เลยสักคะแนนเดียว ข้อสอบมีเพียง 8 ข้อเท้านั้น ตอบถูกจะได้คะแนนสูงมาก ในทำนองเดียวกัน ถ้าผิดก็จะติดลบมากเหมือนกัน


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ