ข้อสอบ O-NET ม. 3 2554 วิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบออนไลน์

0
255

ข้
อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2554 เป็นข้อบแบบคู่ขนาน หมายความว่า 1 ข้อใหญ่ จะมี 2 ข้อย่อย ซึ่งจะต้องตอบถูกทั้งสองข้อจึงจะได้คะแนน ถ้าตอบถูกข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้เลยสักคะแนนเดียว และข้อสอบคู่ขนานนี้มีสัดส่วนของคะแนนถึง 80 คะแนน อีก 20 คะแนนจะเป็น ปรนัยธรรมดา ซึ่งข้อสอบปีนี้เป็นข้อสอบที่ทำให้คะแนนโอเน็ตตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ลองทดสอบกันดูเลยครับว่าข้อสอบเป็นอย่างไร


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ