ข้อสอบ O-NET ม. 6 2554 วิชาภาษาอังกฤษ 1 แบบทดสอบออนไลน์

0
319

ข้
อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเมื่อ พ.ศ. 2554 เป็นการทดสอบความสามารถด้าน speaking และเป็นข้อบแบบคู่ขนาน หมายความว่า 1 ข้อใหญ่ จะมี 2 ข้อย่อย ซึ่งจะต้องตอบถูกทั้งสองข้อจึงจะได้คะแนน ถ้าตอบถูกข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้เลยสักคะแนนเดียว มีทั้งหมด 10 ข้อ ลองดูซิว่าจะทำได้กี่คะแนน


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ