ข้าราชการบำนาญภาษาอังกฤษ ครูบำนาญ ตำรวจบำนาญ เขาเรียกว่าอย่างนี้

ข้าราชการบำนาญ ครูบำนาญ ตำรวจบำนาญ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรนั้น วันนี้จะมาเฉลยให้ได้รู้กันว่าเขาเรียกกันว่าอย่างไร

ข้าราชการบำนาญภาษาอังกฤษ

ข้าราชการบำนาญภาษาอังกฤษ

♦ “ข้าราชการ” คือ คนที่ทำงานในหน่วยงานราชการ กินเงินเดือนภาษีของประเทศชาติ ไม่ว่าจะทำงานอะไร ภาษาอังกฤษเรียกว่า

    • government employee กั๊ฝเวินเมินท อิมพลอยยี๊ (ลูกจ้างรัฐบาล)
    • government official กั๊ฝเวินเมินท อ๊อฟิเชิล (เจ้าหน้าที่รัฐบาล)

ส่วนคำว่า “บำนาญ” หมายถึงคนที่เกษียณอายุราชการ แล้วมากินเงินบำนาญที่คำนวณจากเงินเดือน ซึ่งจะได้น้อยลงกว่าตอนรับราชการ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “retired” ริท๊ายเอิด แปลว่า เกษียณ ดังนั้น “ข้าราชการบำนาญ” จึงหมายถึง

  • retired government employee ริท๊ายเอิด กั๊ฝเวินเมินท อิมพลอยยี๊
  • retired government official ริท๊ายเอิด กั๊ฝเวินเมินท อ๊อฟิเชิล

สำหรับข้าราชการอื่นที่มีชื่อเฉพาะเจาะจง ก็ให้เอาแค่คำว่า retired ไปเติมข้างหน้าแค่นั้นเอง เช่น

  • retired teacher  ริท๊ายเอิด ที๊ชเชอะ (ครูบำนาญ)
  • retired policeman ริท๊ายเอิด เพอะลิ๊ซเมิน (ตำรวจบำนาญ)
  • retired soldier ริท๊ายเอิด โซ๊ลเจอะ (ทหารบำนาญ)

ตัวอย่างประโยค

I am a retired government official.
ไอ แอม อะ ริท๊ายเอิ กั๊ฝเวินเมินท อ๊อฟิเชิล
ผม เป็น ข้าราชการบำนาญ

Mr. Thomas is a retired teacher.
มิ๊สเตอะ โธ๊เมิส อิส อะ ริท๊ายเอิด ที๊ชเชอะ
นาย โธมัส เป็น ครู บำนาญ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 75

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *