ความรู้สึกภาษาอังกฤษ และอารมณ์ต่างๆ กว่า 70 คำไว้บอกความรู้สึกของคุณ

ความรู้สึกภาษาอังกฤษคือ Feeling (ฟี๊ลลิง) ส่วนคำว่าอารมณ์ภาษาอังกฤษคือ Emotion (อิโม๊เชิน) คุณรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกและอารณ์กันมากน้อยแค่ไหนกันเอ่ย วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องให้กระจ่างๆไปเลย คัดมาเฉพาะคำที่สำคัญๆ ได้ทั้งสิ้น 73 คำศัพท์ด้วยกัน

ความรู้สึกภาษาอังกฤษ

ความรู้สึกและอารมณ์ภาษาอังกฤษ (Feeling and Emotion)

อารมณ์  (Emotion) หมายถึงประสบการณ์ในความรู้สำนึกและอัตวิสัยที่ถูกกำหนดลักษณะเฉพาะโดยการแสดงออกทางจิตสรีรวิทยา ปฏิกิริยาทางชีววิทยา และสภาพจิตใจ *

ส่วนความรู้สึกนั้น (Feeling) จะถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ทั้งระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก ผ่านอย่างน้อย 30 ประสาทเคมี ซึ่งทำปฏิกิริยาเดี่ยวหรือร่วมกันอย่างซับซ้อน **

สิ่งที่ถูกรู้ หรือถูกรับรู้, สิ่งที่ยึดหน่วงจิตโดยผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์.

afraid อ่านว่า (อะเฟร๊ด) แปลว่า กลัว
angry อ่านว่า (แอ๊งกริ) แปลว่า โกรธ
anxious อ่านว่า (แอ๊งเชิส) แปลว่า กังวลใจ
ashamed อ่านว่า (อะเช๊มดึ) แปลว่า อับอาย
awkward อ่านว่า (อ๊อคเวิด) แปลว่า งุ่มง่าม

bashful อ่านว่า แบ๊ชเฟิล แปลว่า อาย
bored อ่านว่า (บอด) แปลว่า เบื่อ
brave อ่านว่า (เบรฝ) แปลว่า กล้าหาญ

calm อ่านว่า (คาม) แปลว่า ใจเย็น
cautious อ่านว่า (ค๊อเชิส) แปลว่า ระมัดระวัง
comfortable อ่านว่า (คั๊มฟทะเบิล) แปลว่า สบายใจ
confident อ่านว่า (ค๊อนฟิเดินท) แปลว่า มั่นใจ
confused อ่านว่า (เคินฟิ๊วซทึ) แปลว่า สบสน
content อ่านว่า (เคินเท๊นท) แปลว่า พึงพอใจ
crazy อ่านว่า (เคร๊ซิ) แปลว่า บ้าคลั่ง
cross อ่านว่า (คร็อส) แปลว่า โกรธ
curious อ่านว่า (คิ๊วเรียส) แปลว่า อยากรู้อยากเห็น

delighted อ่านว่า (ดิไล๊ทิด) แปลว่า ยินดีปรีดา
depressed อ่านว่า (ดิพร๊สท) แปลว่า สิ้นหวัง
disappointed อ่านว่า (ดิสซะพ๊อยทิด) แปลว่า เสียใจ, ผิดหวัง
discouraged อ่านว่า (ดิสเก๊อะริจ) แปลว่า ท้อแท้
disgusted อ่านว่า (ดิสกั๊สติด) แปลว่า ขยะแขยง
distressed อ่านว่า (ดิสเตร็ส) แปลว่า เป็นทุกข์
down อ่านว่า (ดาวน์) แปลว่า เศร้า

eager อ่านว่า (อิ๊เกอะ) แปลว่า กระตือรือร้น
embarrassed อ่านว่า (อิมแบ๊เริสท) แปลว่า น่าอับอาย, ขายหน้า
enraged อ่านว่า (อินเร๊จดึ) แปลว่า โกรธแค้น
excited อ่านว่า (อิกไซ๊ทิด) แปลว่า ตื่นเต้น
exhausted อ่านว่า (อิกส๊อซติด) แปลว่า หมดเรี่ยวแรง

fearful อ่านว่า (เฟี๊ยเฟิล) แปลว่า กลัว
frightened อ่านว่า (ไฟร๊เทินดึ) แปลว่า ตกใจกลัว
frustrated อ่านว่า (ฟรั๊สเตรทิด) แปลว่า หงุดหงิด
funny อ่านว่า (ฟั๊นนิ) แปลว่า ขบขัน
furious อ่านว่า (ฟิ๊วเรียส) แปลว่า โกรธจัด

glad อ่านว่า (แกลด) แปลว่า ดีใจ
greedy อ่านว่า (กรี๊ดิ) แปลว่า โลภ
guilty อ่านว่า (กิ๊ลทิ) แปลว่า รู้สึกผิด

happy อ่านว่า (แฮ็พพิ) แปลว่า มีสุข
hesitant อ่านว่า (เฮ๊สิเทินท) แปลว่า ลังเล
hopeful อ่านว่า (โฮ๊พเฟิล) แปลว่า มีหวัง
hopeless อ่านว่า (โฮ๊พลิส) แปลว่า หมดหวัง
horrible อ่านว่า (ฮ๊อเรอะเบิล) แปลว่า น่ากลัว
hurt อ่านว่า (เฮิท) แปลว่า เจ็บปวด

impatient อ่านว่า (อิมเพ๊เชินท) แปลว่า ใจร้อน, ไม่อดทด
inferior อ่านว่า (อินเฟี๊ยเรีย) แปลว่า ด้อยค่า
irritated อ่านว่า (อิ๊ริเทททิด) แปลว่า รำคาญ

jealous อ่านว่า (เจ๊เลิส) แปลว่า อิจฉา
joyful อ่านว่า (จ๊อยเฟิล) แปลว่า เบิกบานใจ

lazy อ่านว่า (เล๊ซิ) แปลว่า ขี้เกียจ

lonely อ่านว่า (โล๊นลิ) แปลว่า อ้างว้าง
loving อ่านว่า (ลั๊ฝวิง) แปลว่า น่ารัก

mad อ่านว่า (แมด) แปลว่า โกรธ
mean อ่านว่า (มีน) แปลว่า ใจร้าย
moody อ่านว่า (มู๊ดดิ) แปลว่า เจ้าอารมณ์

nervous อ่านว่า (เนิ๊ฝเวิส) แปลว่า ประหม่า

patient อ่านว่า (เพ๊เชินท) แปลว่า ใจเย็น, มีความอดทน
playful อ่านว่า (เพล๊เฟิล) แปลว่า ช่างเล่น, สนุกสนาน
pleased อ่านว่า (พลีสดึ) แปลว่า ยินดี
proud อ่านว่า (เพราดึ) แปลว่า ภูมิใจ

reluctant อ่านว่า (ริลั๊คเทิน) แปลว่า ลังเลใจ
resentful อ่านว่า (ริเซ็นเฟิล) แปลว่า ขุ่นเคือง

restless อ่านว่า เร็สเลิส แปลว่า กระวนกระวาย
sad อ่านว่า (แซด) แปลว่า เศร้าใจ
safe อ่านว่า (เซฟ) แปลว่า ปลอดภัย
scared อ่านว่า (สแกด) แปลว่า กลัว
shocked อ่านว่า (ช็อคท) แปลว่า ช็อค
shy อ่านว่า (ชาย) แปลว่า เขินอาย
sleepy อ่านว่า (สลี๊พพิ) แปลว่า ง่วงนอน
stressed อ่านว่า (สเตร็สท) แปลว่า เครียด
surprise อ่านว่า (เซอะไพร๊ซ) แปลว่า ประหลาดใจ

terrified อ่านว่า (เท๊เรอะไฟด) แปลว่า กลัว
tired อ่านว่า (ท๊ายเยิด) แปลว่า เหนื่อย
worried อ่านว่า (ว๊อริด) แปลว่า กังวล

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ และความรู้สึกที่คิดว่าคุณควรเรียนรู้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับ ถ้ารู้จักหมดนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับแอดวานซ์แล้ว

* https://th.wikipedia.org/wiki/อารมณ์
** https://th.wikipedia.org/wiki/ความรู้สึก

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 246

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *