คำกริยาห้ามเติม ing ใน Present Continuous Tense มีคำว่าอะไรบ้าง…มาดูกัน…

ส่วนใหญ่แล้วคำกริยาสามารถเติม ing เพื่อแสดงถึงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นได้ แต่ยังมีคำศัพท์กลุ่มหนึ่งที่ห้ามเติม ing เพื่อแสดงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้น

ทั้งนี้เป็นเพราะว่า กริยาที่เติม ing นั้น ต้องสามารถทำได้ต่อเนื่องยาวนาน เช่น เดิน วิ่ง นอน ยืน เราสามารถที่จะ เดิน วิ่ง นอน ยืน เป็นชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้ คำเหล่านี้จึงสามารถนำมาใช้ใน Present Continuous Tense ได้

กริยาที่ห้ามเติม ing

กริยาที่ห้ามเิติม ing นั้น ไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น เห็น ชอบ  รู้จัก รัก  ฝรั่งไม่พูดว่า  “กำลังรู้จัก กำลังเห็น กำลังรัก กำลังชอบ” บางคำคนไทยอาจพูด แต่ฝรั่งบอกว่า No ครับ คำที่ควรทำความรู้จักไว้ได้แก่
believe  = บิลิฝ / เชื่อ
belong = บิลอง / เป็นของ
cost  คอสท / มีราคา
dislike ดิสไลค์ / ไม่ชอบ
envy เอ็นวิ / อิจฉา
fear เฟีย / กลัว
forget ฟอเก็ท / ลืม
hate เฮท / เกลียด
have* แฮฝ / มี, กิน
hear เฮีย / ได้ยิน
know โน / รู้จัก
like ไลค / ชอบ
love เลิฟ / รัก
need นีด / ต้องการ
prefer พริเฟอ/ ชอบ…มากกว่า
see*  ซี / เห็น, พบ
seem ซีม/ ดูเหมือน
smell* สเม็ล /มีกลิ่น, ดม
sound ซาวด / ดูเหมือน
taste* เทสท / มีรสชาติ, ชิม
think* ธิงค / คิด, ครุ่นคิด
understand อันเดอะสแตนด / เข้าใจ
want ว็อนท / ต้องการ
weigh เว / หนัก

ตัวอย่างการใช้ที่ผิดและถูก

I hate a snake. ฉันเกลียดงู (ถูก)
I am  hating a snake. ฉันกำลังเกลียดงู (ผิด)

She knows him. หล่อนรู้จักเขา (ถูก)
She is knowing him. หล่อนกำลังรู้จักเขา (ผิด)

We like dogs. พวกเราชอบสุนัข (ถูก)
We are  liking dogs. พวกเรากำลังชอบสุนัข (ผิด)

They want water. พวกเขาต้องการน้ำ (ถูก)
They are wanting water.  พวกเขากำล้งต้องการน้ำ (ผิด)

They need help. พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ (ถูก)
They are needing help. พวกเขากำลังต้องการความช่วยเหลือ (ผิด) คนไทยใช้ แต่ฝรั่ง No

คำพิเศษ

คำที่ว่าคือคำที่มีเครื่องหมายดอกจัน คำเหล่านี้มีสองความความหมาย ถ้าใช้ความหมายหนึ่ง ห้ามเติม ing แต่ถ้าใช้อีกความหมายหนึ่งสามารถเติมได้ เช่น

I am seeing the doctor tomorrow. ผมกำลังจะพบหมอพรุ่งนี้ (ถูก)
I see John jogging everyday. ผมเห็นจอนวิ่งเหยาะๆทุกวัน (ถูก)
I am seeing Jonh jogging.  ผมกำลังเห็นจอนวิ่งเหยาะๆ (ผิด) เห็นก็เห็นเลย ไม่ใช่กำลัง

She is smelling the fish. หล่อนกำลังดมปลา (ถูก)
The fish smell bad. ปลาส่งกลิ่นเหม็น (ถูก)
The fish are smelling bad. ปลากำลังส่งกลิ่นเหม็น (ผิด)

She is tasting the curry. หล่อนกำลังชิมแกง (ถูก)
The curry tastes good. แกงมีรสชาติดี (ถูก)
The curry is tasting good. แกงกำลังมีรสชาติดี (ผิด)

อยากรู้จักคำกริยาที่ห้ามเติม ing มากกว่านี้ ตามลิงค์ไปเลยครับ

>> Stative Verb คืออะไร

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 132

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *