skip to Main Content

คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ แปลไทย ความหมายดีๆ ซึ้งๆโดนใจทุกคน

คำคมภาษาอังกฤษ : English Quote is a phrase or short piece of writing taken from a longer work of literature, poetry, etc. or what someone else has said: *

จากคำนิยามด้านบน คำคมหมายถึง วลี หรือข้อเขียนสั้นๆที่นำมาจากงานเขียนวรรณกรรม หรือบทกลอนที่เป็นเรื่องราวยาวๆ หรือจะเป็นคำพูดของคนอื่นๆก็ได้

คำคม คือ ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด  หรือถ้อยคำหรือข้อความที่มีความหมายอยู่ในตัวด้วยการกล่าวซ้ำคำ บางคำในข้อความนั้นๆ ให้มีความหมายเกี่ยวพันกับเนื้อความเดิม  คำคมที่ดีต้องแสดงถึงการใช้ความคิด  หรือแสดงให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านเกิด ความลึกซึ้งเมื่อได้อ่าน **

คำคมภาษาอังกฤษ

รวมคำคมภาษาอังกฤษน่ารู้

ถ้าจะกล่าวถึงคําคม ภาษาอังกฤษเองก็มีไม่น้อยทีเดียว เนื่องจากบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลที่มีอิธพลทางความคิดส่วนหนึ่งจะเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอยู่แล้ว จึงไม่แปลกใจที่จะมีคำคำมากมายจะมาในรูปแบบภาษาอังกฤษ

ณ ที่นี้จะพยายามรวบรวมคำคมภาษาอังกฤษที่เป็นว่าเป็นประโยชน์ในแง่ของการดำรงชีวิต และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยในตัว เพราะคำคม เปรียบเสมือนตัวจุดประกายความคิดให้กับคนเรา ซึ่งเป็นเพียงคำพูดไม่กี่คำ แต่อาจพลิกผันชีวิตของเราทั้งชีวิตก็เป็นได้

คำคำที่น่าสนใจจะเป็นคำคมชีวิต คําคมความรัก คำคมการให้กำลังใจ คำคมชีวิตและการเดินทาง คำคมอกหัก เป็นต้น คำคมต่างๆอาจไม่ได้มารูปแบบของข้อความธรรมดาทั่วไป แต่อาจมาในรูปกลอนภาษาอังกฤษก็ได้

คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ

มาเรียนรู้ภาษาอังกฤาผ่านคำคมสั้นๆ แต่มีความหมายดีๆ ให้แง่คิดคติสอนใจกันนะครับ เนื่องจากว่าเป็นประโยคที่ไม่ยาวมากนัก ถ้าสามารถท่องจำได้ ก็ดีใหญ่เลย ไปดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้าง

  • “All that glitters is not gold.” William Shakespeare – : ทุกอย่างที่ส่องแสงประกายไม่ใช่ทองเสมอไป
  • “Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.” John Kennedy-: อย่าถามว่าประเทศสามารถทำอะไรให้คุณได้ แต่จงถามตัวคุณว่าคุณสามารถทำอะไรให้ประเทศได้บ้าง
  • “Ask, and it shall be given you; seek, and you shall find.” Bible – : .ให้ร้องขอแล้วเจ้าจะได้รับ ให้ค้นหาแล้วเจ้าจะพบเจอ
  • “I think therefore I am.”  Rene Descartes -เพราะฉันคิด ฉันจึงมีตัวตน
  • “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.”Martin Luther King – ผมมีความฝันว่า สักวันหนึ่งลูกเล็กๆของผมทั้งสี่คน จะได้อยู่ในประเทศที่พวกเขาไม่ถูกตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอก แต่ตัดสินจากนิสัยใจคอของพวกเขา

คำคมภาษาอังกฤษ ความรัก

คำคมภาษาอังกฤษความรัก

  • “Friends show their love in times of trouble, not in happiness.” Euripides – มิตรย่อมแสดงความรักในยามทุกข์ ไม่ใช่ยามสุข
  • “There is only one happiness in this life, to love and be loved.” George Sand – มีความสุขอยู่อย่างเดียวในชีวิตนี้ คือ การรัก และการได้รับความรัก
  • “Let us always meet each other with a smile, for the smile is the beginning of love.” Mother Teresa – พวกเราพบพบกันด้วยรอยยิ้มดีไหม เพราะรอยยิ้มคือจุดเริ่มต้นของความรัก
  • “Rain or shine, I’ll be by your side!” เรน ออ ไชน ไอล บี บาย ยัว ไซด จะเป็นตายร้ายดีอย่างไร
  • “I will always be by your side.”ไอ วิล อ๊อลเวส บี บาย ยัว ไซด ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ

คำคำภาษาอังกฤษ ชีวิต

 

คำคมภาษาอังกฤษชีวิต

   • “Only I can change my life. No one can do it for me.” Carol Burnett – มีเพียงฉันเท่านั้นที่เปลี่ยนชีวิตของฉันได้ ไม่มีใครสามารถทำแทนฉันได้

  • “The journey of a thousand miles begins with one step.” Lao Tzu – หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก
  • “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” George Bernard Shaw – ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวคุณเอง แต่ชีวิตคือการสร้างตัวตนของคุณเอง
  • “Be happy for this moment. This moment is your life.” Omar Khayyam จงมีความสุข ณ ยามนี้ เพราะยามนี้คือชีวิตของคุณ

คำคมภาษาอังกฤษ ความสำเร็จ

คำคมภาษาอังกฤษความสำเร็จ

 • “Some people dream of success, while other people get up every morning and make it happen”. Wayne Huizenga – คนบางคนได้แต่ใฝ่ฝันถึงความสำเร็จ ในขณะที่คนอื่นๆ ตื่นแต่เช้าเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นจริง

คำคมภาษาอังกฤษ แรงบันดาลใจ

 • “It does not matter how slowly you go as long as you do not stop”. Confucius – มันไม่สำคัญเลยว่าคุณไปได้ช้าเพียงใด ตราบใดที่คุณไปโดยไม่หยุด
 • Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do“. Pele- ความสำเร็จไม่ใช่เหตุบังเอิญ มันเป็นการทำงานหนัก ความอดทน การเรียนรู้ การศึกษา การทุ่มเท และเหนือสิ่งอื่นใด การรักในสิ่งที่คุณกำลังทำ หรือกำลังเรียนรู้ที่จะทำ

source: https://www.brainyquote.com/

line-england

   

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

Teacher

ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ "ภาษาอังกฤษออนไลน์" อันดับ 1 ของเมืองไทย
แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเอง
กล้ารับรองว่านี่คือคลังแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในเมืองไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *