คำศัพท์ภาษาอังกฤษประถมศึกษา Things สิ่งของทั่วไป ไว้ฝึก Spelling Bee

0
520

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับ Things สิ่งของทั่วๆไปที่พบเห็นได้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  คำศัพท์เหล่านี้นำมาจากหลักสูตรเล่มสีม่วงๆนะครับ เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐานสำหรับเด็กๆเพื่อนำมาฝึกเรียนเขียนอ่านกัน น่าจะเหมาะกับการนำมาฝึกฝนแข่งขัน Spelling Bee เป็นคำศัพท์ล้วนๆ ยังไม่ได้จัดพิมพ์คำอ่าน และคำแปล เดี๋ยวว่างๆก่อนจะทยอยพิมพ์ให้ตามหลังนะครับ คอยติดตามเอาเองแล้วกัน

อัพเดท ตอนนี้พิมพ์คำอ่าน คำแปล ทุกหมวดหมู่ จัดทำเป็นรูปเล่มแล้วครับ ไปดาวน์โหลดได้เลย
คลังคำศัพท์ระดับประถมศึกษา

1 basket บ๊าสกิท ตะกร้า
2 bed เบด เตียง
3 bell เบ็ล กระดิ่ง
4 bin บิน ถังขยะ
5 blackboard แบล็คบอร์ด กระดานดำ
6 blanket แบล็งคิท ผ้าห่ม
7 bottle บ็อทเทิล ขวด
8 bowl โบล ถ้วย
9 box บ็อกซ กล่อง
10 broom บรูม ไม้กวาด
11 can แคน กระป๋อง
12 carton ค๊าเทิน กล่องกระดาษ
13 ceiling ซี๊ลิง เพดาน
14 chair แชร์ เก้าอี้
15 chalk ชอล์ก ชอล์ก
16 clock คล็อค นาฬิกา
17 comb โคม หวี
18 desk เด็สค โต๊ะนักเรียน
19 dish ดิช จานใบใหญ่
20 door ดอ ประตู
21 duster ดั๊สเทอะ ไม้ขนไก่
22 fan แฟน พัดลม
23 flag แฟลก ธง
24 floor ฟลอร์ พื้นห้อง
25 flower เฟล๊าเวอะ ดอกไม้
26 fork ฟอร์ค ส้อม
27 fridge ฟริจ ตู้เย็น
28 glass กลาส แก้ว
29 iron อ๊ายเยิน เตารีด
30 jar จา ขวดโหล
31 jug จัก เหยือก
32 lamp แลมพ์ โคมไฟ
33 light ไลท์ ไฟ
34 map แม็พ แผนที่
35 mat แม็ท เสื่อ
36 mirror มิ๊เรอะ กระจกส่องหน้า
37 money มั๊นนิ เงิน
38 mug หมัก แก้วมีหู
39 notebook โน๊ทบุค สมุด
40 paper เพ๊เพอะ กระดาษ
41 pencil เพ็นเซิล ดินสอ
42 picture พิ๊คเชอะ ภาพ
43 pillow พิ๊ลโล หมอน
44 plate พเล๊ท จานข้าว
45 plug พลัก ปลั๊ก
46 powder เพ๊าเดอะ แป้งทาตัว
47 radio เร๊ดิโย วิทยุ
48 school bag สกูลแบก กระเป๋านักเรียน
49 shampoo แช๊มพู แชมพูด
50 soap โซพ สบู่
51 spoon สปูน ช้อน
52 stairs สแตส บันได
53 switch สวิช สวิตช์
54 table เท๊เบิล โต๊ะ
55 telephone เท็ลละโฟน โทรศัพท์
56 television เท็ลละวิเชิน โทรทัศน์
57 thing ธิง สิ่งของ
58 tissue ทิ๊ชชู กระดาษทิชชู่
59 toothbrush ทุ๊ธบรัช แปรงฟัน
60 toothpaste ทุ๊ธเพสท ยาสีฟัน
61 towel เท๊าเวิล ผ้าเช็ดตัว
62 tree ทรี ต้นไม้
63 vase วาส แจกัน
64 window วิ๊นโด หน้าต่าง

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ