คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ หมวด G

0
295

คำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้อยู่ในหมวด G ครับ ฝึกปรือบ่อยๆ รับรองจะจำได้เอง

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
333 game เกม เกม
334 garden ก๊าดเดิน สวน
335 gas แก๊ส แก๊ส
336 gather แก๊เดอะ รวมกัน
337 general เจ๊นนะเริล ทั่วไป
338 gave เกฝ ให้
339 get เก็ท ได้รับ
340 girl เกิล เด็กหญิง
341 give กิฝ ให้อภัย
342 glad แกลด ดีใจ
343 glass กลาส แก้ว
344 glasses กล๊าเซ็ส แว่นตา
345 go โก ไป
346 goal โกล เป้าหมาย
347 good กุด ดี
348 got ก็อท ได้รับ
349 govern กั๊ฝเฝิน ปกครอง
350 grand แกรนด ยิ่งใหญ่
351 grass กราส หญ้า
352 gray กเร สีเทา
353 great กเรท ยิ่งใหญ่
354 greedy กรี๊ดดิ ตะกลู, โลภ
355 green กรีน สีเขียว
356 grew กรู ปลูก, โต
357 ground กราวด พื้นดิน
358 group กรุพ กลุ่ม
359 grow กโร ปลูก, โต
360 guess เกส เดา
361 guide ไกด ไกด์นำเที่ยว, นำทาง
362 gun กัน ปืน

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here