Menu

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ หมวด S

คำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้อยู่ในหมวด S ครับ คำศัพท์ในหมวดนี้ค่อนข้างเยอะหน่อย

ที่คำศัพท์คำอ่านคำแปล
705sadแซดเศร้า
706safeเซฟปลอดภัย
707sailเซลล่องเรือ
708saltซ๊อลทเกลือ
709sameเซมเหมือนกัน
710saveเซฝช่วยชีวิต
711sayเซพูด
712scaleสเกลตาชั่ง
713schoolสกูลโรงเรียน
714scienceไซ๊เยินซวิทยาศาสตร์
715scoreสกอคะแนน
716seaซีทะเล
717searchเซิชค้นหา
718seasonซี๊เซินฤดู
719seatซีทที่นั่ง
720secondเซ๊เคินที่สอง
721sectionเซ็คเชินแผนก
722seeซีเห็น
723seedสีดเมล็ด
724seemซีมดูเหมือน
725selectซิเล็คทเลือก
726selfเซ็ลฟเอง
727sellเซ็ลขาย
728sendเซ็นดส่ง
729senseเซ็นซประสาทสัมผัสทั้งห้า
730sentenceเซ็นเทินสประโยค
731separateเซ็พพะเริทแยกกัน
732serveเซิฝบริการ
733setเซ็ทจัด
734settleเซ็ทเทิลตั้งรกราก
735sevenเซ็ฝเฝินเจ็ด
736severalเซ็ฝเริลหลาย
737shallแชลจะ
738shallowแช๊ลโลตื้น
739shapeเชพรูปร่าง
740shareแชแบ่งปัน
741sharpชาพคม, แหลม
742sheชีหล่อน
743sheepชีพแพะ
744sheetชีทแผ่น
745shellเช็ลหอย
746shineไชนส่องแสง
747shipชิพเรือใหญ่
748shirtเชิ๊ทเสื้อเชิ๊ต
749shoeชูรองเท้า
750shopช็อพร้านค้า
751shoreชอฝั่ง
752shortชอทสั้น, เตี้ย
753shouldชุดควรจะ
754shoulderโช๊ลเดอะบ่า
755shoutเช๊าตะโกน
756showโชแสดง
757sideไซดด้าน
758sightไซ๊ทการมองเห็น
759signไซนสัญลักษณ์
760singleซิ๊งเกิลโสด
761sisterซิ๊สเตอะพี่สาว, น้องสาว
762sitซิทนั่ง
763sixซิกซหก
764sizeไซสขนาด
765skillสกิลทักษะ
766skinสกินผิวหนัง
767skirtสเกิทกระโปรง
768skyสกายท้องฟ้า
769sleepสลีพนอน
770slipสลิพลื่น
771slowสโลช้า
772smallสมอลเล็ก
773smellสเม็ลดม
774smileสไมลยิ้ม
775snowสโนหิมะ
776soโซดังนั้น
777sockซ็อคถุงเท้า
778softซอฟทนุ่ม
779soilซอยลดิน
780soldierโซ๊ลเจอะทหาร
781solutionซะลู๊เชินทางแก้ปัญหา
782solveซ๊อลฝแก้ปัญหา
783someซัมบาง (คน, อัน, ตัว)
784sonซันลูกชาย
785songซองเพลง
786soonซูนในไม่ช้า
787sorryซ๊อริเสียใจ
788soundซาวดเสียง
789southเซาธทิศใต้
790spaceสเปสอวกาศ, พื้นที่
791speakสปีคพูด
792specialสเป๊เชิลพิเศษ
793speechสปีชคำพูด
794speedสปีดความเร็ว
795spellสเป็ลสะกด
796spendสเป็นใช้ (เวลา, เงิน)
797sportสปอทกีฬา
798spotสป็อทจุด
799spreadสเปรดขยาย
800springสปริงฤดูใบไม้ผลิ
801squareสแกว๊จัตุรัส
802standสแตนดยืน
803starสตาดาว
804startสตาทเริ่ม
805stateสเตทรํฐ
806stationสเต๊เชินสถานี
807stayสเตพัก
808steamสตีมไอน้ำ
809stepสเต็พก้าว
810stickสติคติด
811stillสติลยังคง, นิ่ง
812stoneสโตนหิน
813stopสต็อพหยุด
814storeสตอร้านค้า
815storyสต๊อริเรื่องราว
816straightสเตรทตรง
817strangeสเตรนจแปลก
818streamสตรีมลำธาร
819streetสตรีทถนน
820stretchสเตร็จยืดขยาย
821strikeสไตรคตี, ประท้วง
822stringสตริงเชือก
823strongสตรองแข็งแรง
824studentสตู๊เดินทนักเรียน
825stupidสติ๊วผิดโง่
826subjectซั๊บเจ็คทวิชา, หัวข้อ
827substanceซั๊บซเตินซสาร
828succeedซัคซี๊ดสำเร็จ
829successซัคเซ็ซความสำเร็จ
830suchซัชเช่นนั้น
831suddenซั๊ดเดินทันที
832sugarชู๊เกอะน้ำตาล
833suggestซะเจ๊สทแนะนำ
834suitซูทชุดสูท
835summerซั๊มเมอะฤดูร้อน
836sunซันพระอาทิตย์
837supplyซะพล๊ายแจกจ่าย
838supportซะพ๊อทสนับสนุน
839sureชัวมั่นใจ
840surfaceเซ๊อเฟสพื้นผิว
841surpriseซะไพรซความแปลกใจ
842sweetสวีทหวาน
843swimสวิมว่ายน้ำ
844symbolซิ๊มเบิลสัญลักษณ์
845systemซิ๊สเติมระบบ
advertisement

.

Comments

Comments

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *