คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ หมวด A

0
1090

คำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้อยู่ในหมวด A ครับ ลองศึกษาดูซิว่าเรารู้จักกันกี่คำ เกินครึ่งหรือเปล่า

 ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1 a อะ หนึ่ง, ต่อ (กิโล, วัน)
2 able เอ๊เบิล สามารถ
3 about อะเบ๊า ประมาณ, เกี่ยวกับ
4 above อะบัฝ เหนือ
5 act แอ๊คท แสดง
6 add แอด บวก, เพิ่ม
7 afraid อะเฟร๊ด กลัว
8 after อ๊าฟเทอะ หลังจาก
9 again อะเกน อีกครั้ง
10 against อะเก๊นสท ต้าน, พิง
11 age เอจ อายุ
12 ago อะโก …มาแล้ว
13 agree อะกรี เห็นด้วย
14 air แอ อากาศ
15 all ออล ทั้งหมด
16 allow อะล๊าว อนุญาต
17 also อ๊อลโซ ด้วย, เช่นกัน
18 always อ๊อลเวส เสมอ
19 am แอม เป็น อยู่ คือ
20 among อะมั๊ง ระหว่าง
21 an แอน หนึ่ง, ต่อ (กิโล, วัน)
22 and แอนด และ
23 anger แอ๊งเกอะ ความโกรธ
24 angle แอ๊งเกิล มุม
25 animal แอ๊นนะเมิล สัตว์
26 answer อ๊านเซอะ ตอบ, คำตอบ
27 aunt อ้าน ป้า
28 any เอ๊นนิ ใดๆ , เลย
29 appear อะเพี๊ย ปรากฏ
30 apple แอ๊พเพิล แอปเปิ้ล
31 area แอ๊เรีย พื้นที่
32 arm อาม แขน
33 arrange อะเร็นจ จัดแจง
34 arrive อะไรฝ มาถึง
35 art อาท ศิลปะ
36 as แอส ขณะที่, ราวกับ
37 ask อาสค ถาม
38 at แอ็ท ที่

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ