คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย I รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

0
961

คำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมคำอ่านและคำแปล ที่ต้องจดจำให้ได้เลยเชียว เพราะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งในที่นี้ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Z ด้านล่างนี้อยู่ในหมวด I ครับ

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
408 I ไอ ฉัน
409 ice ไอซ น้ำแข็ง
410 idea ไอ๊เดีย ความคิด
411 if อิฟ ถ้า
412 imagine อิแม๊จิน จินตนาการ
413 in อิน ใน
414 in front of อิน ฟรัน ทัฟ ข้างหน้า
415 inch อินช นิ้ว (หน่วยวัด)
416 include อินคลู๊ด รวม
417 indicate อิ๊นดิเคท แสดงให้เห็น
418 industry อิ๊นดัสตริ อุตสาหกรรม
419 insect อิ๊นเซ็คท แมลง
420 instant อิ๊นสเตินท ทันที
421 instrument อิ๊นสตระเมินท เครื่องมือ
422 interest อิ๊นทะริสท ความสนใจ
423 interesting อิ๊นทะริสทิง น่าสนใจ
424 invent อินเว็นท ประดิษฐ์
425 iron ไอ๊เยิน เตารีด
426 is อิส เป็น อยู่ คือ
427 island ไอ๊เลินด เกาะ
428 it อิท มัน

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ