คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 พร้อมคำอ่าน คำแปล

1
704

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 ในที่นี้นำมาจากคำศัพท์ Dolch Sight Words ครับ เป็นคำพื้นฐานที่เด็กๆเห็นแล้วควรอ่านได้โดยไม่ต้องสะกดคำ ไม่ใช่คำศัพท์ทั้งหมดสำหรับนักเรียนในระดับนี้นะครับ แต่เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่อย่างน้อยเด็กๆควรอ่านได้ครับ

คลิกดาวน์โหลดคำศัพท์ ตัวอย่างคำศัพท์

1 about อะเบ้า ประมาณ, เกี่ยวกับ
2 better เบ็ทเทอะ ดีกว่า
3 bring บริง นำมา
4 carry แค๊ริ ถือ
5 clean คลีน สะอาด
6 cut คัท ตัด
7 done ดัน ทำ (แล้ว)
8 draw ดรอ วาด
9 drink ดริง ดื่ม
10 eight เอท แปด
11 fall ฟอล ล้ม, หล่น
12 far ฟา ไกล
13 full ฟุล เต็ม
14 got ก็อท (ได้)ได้รับ
15 grow กโร ปลูก, โต
16 hold โฮลด ถือ
17 hot ฮ็อท ร้อน
18 hurt เฮิท เจ็บ
19 if อิฟ ถ้า
20 keep คีพ เก็บ, เลี้ยง

 


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ