คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถม 708 คำ คำพื้นฐาน ป.4 ป.5 และ ป.6 { Original Download}

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จำนวน 27 หมวดหมู่ รวม 708 คำ เหมาะสำหรับเขียนตามคำบอกภาษาอังกฤษ หรือการแข่งขัน Spelling Bee ซึ่งเป็นบัญชีคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป 6 ป.5และ ป.4 ก็ว่าได้ครับ

คัดมาจากหลักสูตรกระทรวง 2554 ถึงแม้จะเป็นหลักสูตรเก่า แต่คำศัพท์ไม่เคยเก่าตามครับ เป็นคำศัพท์ที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ที่นักเรียนต้องเรียนรู้และจดจำ จากคลังคำศัพท์นี้ไม่ใช่คำศัพท์ทั้งหมดที่ควรเรียนรู้นะครับ แต่หมายถึงว่าอย่างน้อยควรเรียนรู้ให้ได้ประมาณนี้

แต่ ณ ที่นี้ไม่ได้แยกว่าเป็นประถมต้น หรือประถมปลาย เพียงแต่บ่งบอกว่าระดับประถมศึกษา ถ้าจะเอาไปเป็นคำศัพท์ระดับประถมปลายก็เอาไปใช้ได้เลย แต่ถ้าจะเอามาใช้กับประถมต้น ก็ลองคัดๆเอาที่มันไม่ยากเกินไปให้เด็กๆได้ทดสอบนะครับ ถ้าจะเอาไปแข่งขัน spelling bee ระดับประถมทั่วๆไป คำศัพท์เหล่านี้ก็เหมาะแล้วครับ แต่ถ้าไปชิงระดับประเทศสำหรับเด็กอินเตอร์คงต้องหาคำศัพท์เพิ่มเติมอีก

รับลิงค์ดาวน์โหลดคำศัพท์ไฟล์ pdf ด้านล่างเลยครับ….

กรอกชื่อ - สกุล และอีเมล์เพื่อรับลิงค์ดาวน์โหลดผ่านอีเมล์ของคุณ!!
อย่าลืมติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง "ฉันเห็นด้วยในข้อตกลง&เงื่อนไข"
เมื่อคุณติ๊กยอมรับเงื่อนไขแล้ว

- เราจะส่งลิงค์ดาวน์โหลดไปให้คุณในอีเมล์ที่คุณกรอกไว้ ภายใต้ชื่อ "รับลิงค์ดาวนโหลด!! {ภาษาอังกฤษออนไลน์.com}"

- คุณมีเวลาในการดาวนโหลด 48 ชั่วโมงก่อนลิงค์จะหมดอายุ

- คุณคือ Subscriber ของเรา...
ฉันเห็นด้วยกับ ข้อตกลง & เงื่อนไข
คลิกรับลิงค์ดาวนโหลด...

ตัวอย่างคำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของทั่วไป

1 basket บ๊าสกิท ตะกร้า
2 bed เบด เตียง
3 bell เบ็ล กระดิ่ง
4 bin บิน ถังขยะ
5 blackboard แบล็คบอร์ด กระดานดำ
6 blanket แบล็งคิท ผ้าห่ม
7 bottle บ็อทเทิล ขวด
8 bowl โบล ถ้วย
9 box บ็อกซ กล่อง
10 broom บรูม ไม้กวาด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์ต่างๆ

1 animal แอ๊นนะเมิล สัตว์
2 ant แอ๊นท มด
3 bat แบ็ท ค้างคาว
4 bear แบ หมี
5 bee บี ผึ้ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษผลไม้

1 apple แอ๊พเพิล แอปเปิ้ล
2 banana บะน๊านะ กล้วย
3 bean บีน ถั่ว
4 cabbage แค๊บบิจ กะหล่ำ
5 carrot แค๊เริท หัวผักกาด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนต่างๆของร่างกาย

1 arm อาม แขน
2 back แบ็ค หลัง
3 body บ๊อดิ ลำตัว
4 cheek ชีค แก้ม
5 chest เช็สท อก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษบุคคล

1 boxer บ๊อกเซอะ นักมวย
2 bus driver บัส ไดรเฝอะ คนขับรถบัส
3 butcher บุ๊ชเชอะ คนขายเนื้อ
4 carpenter ค๊าพินเทอะ ช่างไม้
5 dancer ด๊านเซอะ นักเต้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษอาหารและเครื่องดื่ม

1 beef บีฟ เนื้อวัว
2 bread เบรด ขนมปัง
3 breakfast เบร๊คเฟิสท อาหารเช้า
4 cake เค๊ค เค้ก
5 candy แค๊นดิ ลูกอม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเครื่องนุ่งห่ม

belt เบ็ลท เข็มขัด
blouse เบล๊าส เสื้อผู้หญิง
boots บู๊ทส รองเท้าบู๊ต
cap แค็พ หมวกแก๊ป
clothes โคลธส เสื้อผ้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกม กีฬา

1 badminton แบ๊ดมินเทิน แบดมินตัน
2 basketball บ๊าสกิทบอล บาสเก็ตบอล
3 bingo บิ๊งโก บิงโก
4 chess เช็ส หมากรุก
5 dominoes โด๊มิโนส โดมิโน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสถานที่

1 airport แอ๊พอท สนามบิน
2 Amphoe อำเภอ อำเภอ
3 bank แบ็งค ธนาคาร
4 bathroom บ๊าธรูม ห้องน้ำ
5 bedroom เบ๊ดรูม ห้องนอน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวัน เวลา ฤดูกาล

1 afternoon อ๊าฟเทอะนูน ตอนบ่าย
2 birthday เบิ๊ดเด วันเกิด
3 evening อี๊ฝนิง ตอนเย็น
4 morning ม๊อนิง ตอนเช้า
5 night ไนท กลางคืน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษยานพาหนะ

1 airplane แอ๊เพลน เครื่องบิน
2 bicycle ไบ๊ซิเคิล จักรยาน
3 bike ไบค จักรยาน
4 boat โบท เรือ
5 bus บัส รถบัส

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเทศต่างๆ

America อะเม๊ริคะ อเมริกา
Australia อ๊อสเตรเลีย ออสเตรเลีย
Cambodia แค๊มโบเดีย กัมพูชา
Canada แค๊นะดะ แคนาดา
China ไช๊นะ จีน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษทิศทาง

1 north นอท ทิศเหนือ
2 east อีสท ทิศตะวันออก
3 west เว็สท ทิศตะวันตก
4 south เซาธ ทิศใต้
5 northeast น๊อธีสท ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำคุณศัพท์

1 white ไวท ขาว
2 black แบล็ค ดำ
3 red เรด แดง
4 yellow เย็ลโล เหลือง
5 pink พิงค ชมพู

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำกริยา

answer อ๊านเซอะ ตอบ
arrive อะไร๊ฝ มาถึง, ไปถึง
ask อาสค ถาม
begin บิกิ๊น เริ่ม
borrow บ๊อโร ยืม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำบุรพบท

1 in อิน ใน
2 on ออน บน
3 at แอ็ท ที่
4 under อั๊นเดอะ ใต้
5 to ทู สู่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำแสดงคำถาม

1 who ฮุ ใคร
2 what ว็อท อะไร
3 where แว ที่ไหน
4 when เว็น เมื่อไหร่
5 why วาย ทำไม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำกริยาวิเศษณ์

1 quickly ควิ๊คลิ อย่างเร็ว
2 slowly สโล๊ลิ อย่างช้า
3 well เว็ล ดี
4 carefully แค๊ฟุลลิ อย่างระวัง
5 loudly เล๊าลิ อย่างดัง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำแสดงความเป็นเจ้าของ

1 my มาย ของฉัน
2 your ยัว ของคุณ
3 his ฮิส ของเขา
4 her เฮอ ของหล่อน
5 its อิทส ของมัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหน่วยวัด

1 centimeter เซ๊นทิมีเทอะ เซนติเมตร
2 kilo คี๊โล กิโลกรัม
3 baht บาท บาท
4 mile ไมล ไมล์
5 meter มี๊เทอะ เมตร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาต่างๆ

1 English อิ๊งลิช ภาษาอังกฤษ
2 Thai ไท ภาษาไทย
3 math แม็ธ คณิตศาสตร์
4 art อาท ศิลปะ
5 science ไซ๊เยินซ วิทยาศาสตร์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำกรอกแบบฟอร์ม

1 Name เนม ชื่อ
2 Surname เซ๊อเนม นามสกุล
3 First Name เฟิสท เนม ชื่อตัว
4 Last Name ลาสท เนม นามสกุล
5 Sex เซ็กซ เพศ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษของเล่น

1 ball บอล ลูกบอล
2 balloon เบอะลู๊น ลูกโป่ง
3 doll ดอล ตุ๊กตา
4 kite ไคท ว่าว
5 marble ม๊าเบิล ลูกหิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปร่าง

1 circle เซ๊อเคิล วงกลม
2 heart ฮาท หัวใจ
3 rectangle เร็คแท็งเกิล สี่เหลี่ยมผืนผ้า
4 round ราวด กลม
5 square สแกว๊ สี่เหลี่ยมจตุรัส

คำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการเจ็บป่วย

1 accident แอ็คซิเดินท อุบัติเหตุ
2 cold โคลด หวัด
3 diarrhea ไดอะเรี๊ย ท้องร่วง
4 fever ฟี๊เฝอะ ไข้
5 headache เฮ็ดเดค ปวดหัว

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 1119

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

2 thoughts on “คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถม 708 คำ คำพื้นฐาน ป.4 ป.5 และ ป.6 { Original Download}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *